Vad vi är:

  • En partipolitiskt obunden socialistisk sammansvärjning. Att skriva och debattera är en del av vad vi gör. Vi återfinns annars  lite överallt i de fackliga- och politiska rörelserna idag.  Vi är ett “löst sammansatt nätverk” med individer organiserade i flertalet andra konstellationer.
  • Vi finns representerade över hela Sverige, men har idagsläget basen i norr där Redaktionen återfinns
  • USF är ett diskussionsforum och tankesmedja där alla är välkomna att höja sin röst så länge man värnar USF’s oberoende och våra riktlinjer.
  • Vi har bakgrunden inom både partipolitik och autonoma rörelsen likväl som enbart fackligt aktiva. Vi organiserar allt från socialdemokrater till radikal vänstern och syndikalister/anarkister. Vi är intresserade av det som enar, inte splittrar.
  • Vi ses som visionärer, bråkstakar, organisatörer, rabulister, arbetarister, intellektuella..vi svarar dock bäst på förnamn
  • I överlag så försöker vi samla politiska radikaler med en kontroversiell touch som vill vädra sina åsikter i aktuella, historiska, filosofiska, ekonomiska och politiska frågor.
  • Framförallt är vi en samling socialister som vill förnya, radikalisera, stöka om, updatera och revitalisera den socialistiska rörelsen och arbetarrörelsen.

Vi har fått nog. Vi är beredd att skaka om. Är du?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: