Inte bara försvar & Fotboll

Det finns många mått av folkvett i vår nuvarande försvarsposition av den socialdemokratiska välfärdsmodellen med socialistiska strävanden som bas. Sjukvård ska vara gratis, skolor ska inte drivas för profitens skull, folk har rätt till en vettig a-kassa och ska ha råd att gå med i facket. Vi kan fortsätta med sådana sakfrågor i all evighet … Continue reading

Ordningens parti

Den moderna vänstern är bra på vissa saker. En av dessa saker är att belysa frågor (sedan om folk sluter upp mangrant bakom lösningarna är en annan sak..) och att agera agitatoriskt i samhället. I regel känner folk till mängder av problem i samhället som har sin grund i “vänsterns” belysande, forskande och avslöjande funktioner. … Continue reading