Första-majtal, Sundsvall 2012 och lite om scenografi

Få första-majtal är idag intressanta överhuvudtaget ur politisk synvinkel. De flesta tenderar att fastslå hur positionerna ligger i klasskampen (..Det går åt helvete på grund av alliansen..) och sedan på sin höjd bejubla någon utrikespolitisk fråga eller slita på med gamla retoriska knep från 1960-talets slutfas. Några få lysande undantag finns dock. Renzo Aneröds tal … Continue reading