Analys: Den gröna politikens bakgrund, utveckling och politiska natur

Det finns några anledningar till varför man bör belysa den ”gröna rörelsen”. Delvis är det en fastställd internationell tendens att ett  parlamentariskt ”grönt block” växer fram på samma sätt som en kulturkonservatism har börjat formats. Delvis så har den ”gröna politiken” överlag fått genomslag i samhället och i synnerhet bland våra eliter. Svenska Miljöpartiet är … Continue reading

Västerbotten: Mikrokamperna och Uranbrytning i horisonten

I Västerbotten bubblar det. Nyss vann folkliga protester mot förslaget att lägga ned Scharinska villan i Umeå, sedan länge ett centrum för stadens rockkultur. På sjukhuset utvecklas och pågår ett löneuppror bland sjuksköterskorna – en intressant ytspänning på en arbetsplats som väntar långtgående nedskärningar framöver. I samverkan med landstingets övriga nedskärningar så kokar inlandet av … Continue reading