Mångkulturalisterna och rasen

Som vi skrivit om tidigare så är det ett odiskutabelt faktum att samhället mer och mer börjat delats upp i kategorier efter etnicitet och ras. Denna utveckling är också, som vi berör i analyser t.ex. om extremhögern, något som är etablerat i hela den politiska diskursen. Från socioliberala vänsterns prat om “vithetsnormer” och rasifiering av … Continue reading

Reinfeldts uttalande och 10 teser om den högerextrema kontexten

De fortsatta framgångarna för extremhögern i Europa, i sin allra vidaste bemärkelse, sätter några frågor på sin spets. I förgrunden står även anledningarna till hur etnicitet och kulturell bakgrund blivit dagsaktuella frågor i politiken, hur politiken etnopolitiserats till den grad att t.ex. Fredrik Reinfeldt uttalande om “etniska svenskar” å ena sidan och å andra sidan “antirasistiska” organisationer som baserar sig på etnicitet kunnat … Continue reading

Kön och/eller klass

Feminismen är som många vet en aktiv politisk och social rörelse i vår tid. Vi kan höra debatten både i det offentliga rummet och den privata sfären, men frågan som man ska ställa sig först är: vad är feminism? Det man ofta missar i sammanhanget är att feminism inte är en homogen teoribildning och ej … Continue reading