Antifascistisk diskussion: Individuell terror eller massterror?

En av de mest frekvent återkommande debatterna genom de socialistiska rörelsernas historia är frågan om ‘individuell terror’ kontra ‘massterror’. Benämningar som ‘individuell terror’ och ‘massterror’ är sällan använda idag, men orden kommer användas och förklaras här på grund av den historiska kopplingen (och inte minst för att flera teoretiska verk använder just dessa begrepp). Vart … Continue reading

Analys: Den gröna politikens bakgrund, utveckling och politiska natur

Det finns några anledningar till varför man bör belysa den ”gröna rörelsen”. Delvis är det en fastställd internationell tendens att ett  parlamentariskt ”grönt block” växer fram på samma sätt som en kulturkonservatism har börjat formats. Delvis så har den ”gröna politiken” överlag fått genomslag i samhället och i synnerhet bland våra eliter. Svenska Miljöpartiet är … Continue reading