Sju exempel på hur vi kan gå vidare

Situationen för “vänstern” som utomparlamentarisk och parlamentarisk politisk kraft har idag halkat efter i den politiska mobiliseringen, i synnerhet när det gäller hegemoniarbetet på internet. En av många förklaringar till detta kan och bör nog ligga i tesen att en stor del av vänsterns moderna ideologiproduktion är förlagd till kretsar som kan kännas slutna, distanserade … Continue reading

Framtidsperspektivet

“Revolution i vår livstid” är den slogan som symptomatiskt tilldelas de mer radikala socialisterna och har så varit fallet sedan det faktiskt fanns någon form av grund för ett sådant hopp, för 40 år sedan. Vi radikaler idag står inför en helt annan situation. Delvis finns det inte ens utrymme för att ställa oss frågan … Continue reading