Hotet mot kvinnan

Att kvinnan har blivit mer jämställd mannen i västvärlden är de flesta överens om. En positiv utveckling har skett de senaste decennierna på grund av en hård och lång kamp som feminister tillsammans med socialister kompromisslöst fört. Kvinnan kan idag leva som hon själv behagar. Hon kan jobba utan att bli kritiserad, hon kan gifta … Continue reading

Eduardo Grutzky intervjuar Nawal al Saadawi

http://www.youtube.com/watch?v=uBrwpugll2Y

Kön och/eller klass

Feminismen är som många vet en aktiv politisk och social rörelse i vår tid. Vi kan höra debatten både i det offentliga rummet och den privata sfären, men frågan som man ska ställa sig först är: vad är feminism? Det man ofta missar i sammanhanget är att feminism inte är en homogen teoribildning och ej … Continue reading