Uppdrag Gransknings reportage ”Ett bättre liv”

I januari sände Uppdrag Granskning sitt reportage ”Ett bättre liv” som handlade om hur en svensk arbetsgivare inom skogsbranschen, Skogsnicke AB, hyrde in anställda från Kamerun till minimala löner. De blev utlovade månadslöner som skulle motsvara en halv årslön i Kamerun, men när de väl hade börjat arbeta blev de enbart erbjudna mycket låga ackordslöner. … Continue reading

Om nationalistiska fackföreningar

Den föregående månaden hölls ett internationellt nationalistiskt partimöte i Milano. Inget konstigt i sig. Nationalistpartier har finslipat de internationella relationerna sedan 20 år tillbaka, även om flera internationalistiska nationalistprojekt har fallit sönder på grund av ideologiska skillnader under tiden. Vad som däremot fångade mitt intresse i den rapport Nationaldemokraterna presenterade var att man för första … Continue reading