Avsekularisering, frälsningsarmén och den sociala kampen idag

Avsekulariseringen av samhället har sedan 70-talet tagit markanta steg framåt. Förutom ett internationellt sponsrat uppsving av religion överlag som till exempel Islamismens återkomst, stödd och upprustad av Reagan, under kalla kriget så har även denna avsekularisering satt spår i samhällslivet i Sverige. Förutom en debatt färgad av synsättet av en “kamp mellan civilisationer”, islam mot … Continue reading