Arbetsskador bland bemanningsanställda

Under 2010 och 2011 har det skett en ökning av arbetsplatsolyckor i Sverige och den grupp anställda som står för den absolut största ökningen är anställda inom bemanningsbranschen, där dessutom personer under 25 är överrepresenterade bland de som har drabbats av olyckor på sina arbeten. Det är inte bara så att vi har sett en … Continue reading

Konkursen av Saab

Efter många vändor fram och tillbaka begärdes Saab i december 2011 i konkurs. Åtminstone 7 500 personer ser ut att bli av med sina arbeten till följd av detta. Enligt beräkningar från Tillväxtverket handlar det om 4 000 heltidstjänster inom transportmedelsindustrin och ytterligare mellan 2 200 och 3 500 tjänster inom andra sektorer som är … Continue reading