Debattinlägg av Gästskribent: Klockan Tickar (Om invandring, bostadsdemokrati och REVA)

”Yalla Yalla – Asylrätt åt alla!”. Sålunda talade vänstersamlingen i Stockholms tunnelbanor, men ärligt talat var det inte bara på innehållet i slagorden som förbipasserande kunde identifiera samlingens politik. Utstyrslarna, pinsen och politiken i sig var även de representerade. Vår slutsats? En handfull år av erkännande att ‘vänsterns’ sammansättning och analys måste förändras, och en … Continue reading

Kritik kring antirasismen i dess bredaste bemärkelse

I ljuset av de tramsiga debatter som rasar om kanadensiska sedlar, tintinalbum, glassar, barnböcker och ytterligare med bakgrund av en alltmer icke-politiskt, ekonomiskt liberal,  moralistisk antirasism så är det värt som kontroversiell marxist att poängtera några saker. Rasism “finns” inte bara huxflux i samhället. Det var ingen “big bang” på 1900-talet som “skapade” den moderna … Continue reading

Mångkulturalisterna och rasen

Som vi skrivit om tidigare så är det ett odiskutabelt faktum att samhället mer och mer börjat delats upp i kategorier efter etnicitet och ras. Denna utveckling är också, som vi berör i analyser t.ex. om extremhögern, något som är etablerat i hela den politiska diskursen. Från socioliberala vänsterns prat om “vithetsnormer” och rasifiering av … Continue reading