En strategi för överlevnad

Hur man än vrider och vänder på det allmänpolitiska läget så kan vi med sorg i hjärtat fastslå följande: – Ingenting tyder på någon relevant parlamentarisk förändring i Svensk politik under nästkommande val 2014. Som vanligt. Den koalition av “röggrön sörja” som har försökt utmana Alliansen har misslyckats fatalt och överlag har den parlamentariska politiken … Continue reading

REVA och dess syfte i det stora hela

Upp som en sol. Ned som en pannkaka. Nu är debatten om REVA över för dagsläget. Summa sumarum så kan man fastställa följande: – REVA kontrollerna i stockholms innerstad och i synnerhet tunnelbanan kommer ske med civil personal fortsättningsvis. När fältpolisen började kontrollera “invandrare” i sveriges kulturella högborg blev det “too much to handle” och … Continue reading

Ny domän, nytt år, gamla problem och eviga utmaningar

Under sliten fana firar snart ett år som en relativt liten, kaxig men framförallt ärlig tankesmedja i den socialistiska rörelsens utkanter. Som den bråkiga lillebrorsan eller killen i klassen som uppenbart inte gick skolan i Bromma. Pessimisten bland optimister, optimisten bland bakåtsträvarna. Vi är glada för att det gått så pass bra, trots allt, med … Continue reading

Några självklarheter när det gäller Sverigedemokraterna och Nationalismens hegenomi

Det borde stå klart nu för alla att Sverigedemokraterna går framåt i de flesta opinionsmätningar trots ett oerhört tryck från den massmediala kolossen. Slutsatserna av detta är ganska självklara: De sverigedemokratiska väljarna struntar fullständigt i skandalerna som skett. Själva anledningarna till dessa skandaler, invandringskritik och öppen rasism, är skälet att de röstar på Sverigedemokraterna. Man … Continue reading

KÅT-avdraget

Vi stöder fullt ut Moderaternas förslag på att avskaffa s.k. “knullkompisar”, men vi tycker det är synd och något mossigt att man inte vidareutvecklat denna idé i en tidsera när vi verkligen måste visa på entreprenörskap och uppfinningsrikedom i detta röda helvete och skattemardröm som kallas Sverige. Därför vill vi nu ge de borgerliga partierna, … Continue reading

Borgerlig asylpolitik i integrationens namn är inget mer än ful splittringspolitik

Likarättsprincipen är en grundbultad norm inom marxismen och en av de få kvarvarande normer i klassisk marxism som påverkar samhället i stort. Det handlar helt enkelt om att alla har samma rättigheter och skyldigheter, skall behandlas lika av samhället och står lika inför lagen. Kan tyckas vara rent flummeri i dagens samhälle, men så är … Continue reading

Inte bara försvar & Fotboll

Det finns många mått av folkvett i vår nuvarande försvarsposition av den socialdemokratiska välfärdsmodellen med socialistiska strävanden som bas. Sjukvård ska vara gratis, skolor ska inte drivas för profitens skull, folk har rätt till en vettig a-kassa och ska ha råd att gå med i facket. Vi kan fortsätta med sådana sakfrågor i all evighet … Continue reading

Ordningens parti

Den moderna vänstern är bra på vissa saker. En av dessa saker är att belysa frågor (sedan om folk sluter upp mangrant bakom lösningarna är en annan sak..) och att agera agitatoriskt i samhället. I regel känner folk till mängder av problem i samhället som har sin grund i “vänsterns” belysande, forskande och avslöjande funktioner. … Continue reading

Tillbaka efter en tids uppehåll

Efter några veckors mellanrum så är redaktionen på Under Sliten Fana tillbaka framför ratten och kör på som vanligt i 180 rakt in i alla kringelkrokar, stup och snår som utgör politiken. Vad vi har gjort på den senaste tiden innefattar såklart det livsviktiga basarbetet där vi är aktiva i den vanliga världen. Stellan har dessutom … Continue reading

Kritik kring antirasismen i dess bredaste bemärkelse

I ljuset av de tramsiga debatter som rasar om kanadensiska sedlar, tintinalbum, glassar, barnböcker och ytterligare med bakgrund av en alltmer icke-politiskt, ekonomiskt liberal,  moralistisk antirasism så är det värt som kontroversiell marxist att poängtera några saker. Rasism “finns” inte bara huxflux i samhället. Det var ingen “big bang” på 1900-talet som “skapade” den moderna … Continue reading