Förortsromantik i bruksorten

Nu ska jag tala om någonting självupplevt under den egna uppväxten, och det är just den kultur som kom att växa fram där jag växte upp när jag gick i högstadiet. Jag kommer från en förbrukad bruksort i mellersta Norrland. Där, liksom många andra platser, romantiseras kriminalitet, men det gör den även i film, musik … Continue reading

Bildning och utbildning

Jag var på en föreläsning den andra april där föreläsaren sa, och jag citerar, ”industrialismen har varit en framgångssaga”, och gjorde även uttryck för att ”reallönerna ökade genom att produktiviteten ökade”.  Jag var den enda som verkade ha reagerat på dessa två helt felande åsikter, men jag drack mitt kaffe i tysthet. Men jag tog … Continue reading

Kön och/eller klass

Feminismen är som många vet en aktiv politisk och social rörelse i vår tid. Vi kan höra debatten både i det offentliga rummet och den privata sfären, men frågan som man ska ställa sig först är: vad är feminism? Det man ofta missar i sammanhanget är att feminism inte är en homogen teoribildning och ej … Continue reading