Ny LO-rapport om arbetskraftsinvandring

I maj 2013 gav LO ut en ny rapport där de redogör sin syn på arbetskraftsinvandringen i Sverige. Rapporten heter ”Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen” och fick ganska stor uppmärksamhet i media. Arbetskraftsinvandring har under en lång tid funnits i Sverige, men i slutet av 2008 trädde nya lagar i kraft som … Continue reading

Uppdrag Gransknings reportage ”Ett bättre liv”

I januari sände Uppdrag Granskning sitt reportage ”Ett bättre liv” som handlade om hur en svensk arbetsgivare inom skogsbranschen, Skogsnicke AB, hyrde in anställda från Kamerun till minimala löner. De blev utlovade månadslöner som skulle motsvara en halv årslön i Kamerun, men när de väl hade börjat arbeta blev de enbart erbjudna mycket låga ackordslöner. … Continue reading

Bemanningsföretagens effekter

Bemanningsföretag återlegaliserades i Sverige i början av 1990-talet efter att ha varit förbjudna i ungefär 50 års tid. Avregleringen av bemanning skedde därefter stegvis fram till den situation vi har idag. Legaliseringen och avregleringen kring bemanningsföretagen har lett till stora förändringar på svensk arbetsmarknad. Det finns flera exempel på företag som har varslat sina egna … Continue reading

Inflation i antal anställningsformer

Under de senaste åren har det dykt upp fler och fler olika anställningsformer i Sverige. Utöver tillsvidareanställning, den fasta anställningen, så finns det även en rad olika former av tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningsformerna som finns idag är enligt lagboken dessa: vikariat, allmän visstidsanställning, säsongsanställning och provanställning. Den allmänna visstidsanställningen rymmer flera olika typer av … Continue reading

Arbetsskador bland bemanningsanställda

Under 2010 och 2011 har det skett en ökning av arbetsplatsolyckor i Sverige och den grupp anställda som står för den absolut största ökningen är anställda inom bemanningsbranschen, där dessutom personer under 25 är överrepresenterade bland de som har drabbats av olyckor på sina arbeten. Det är inte bara så att vi har sett en … Continue reading

Alliansens affärer med Saudiarabien

Nyligen har det uppdagats att den svenska borgerliga regeringen har försökt sälja övervakningssystem till Saudiarabien. Det mest anmärkningsvärda är att Saudiarabien är mer eller mindre ett medeltida feodalsamhälle med enväldig monarki. Landet har medeltida lagar och straff, inte bara dödsstraff, utan dessutom olika tortyrstraff såsom att hugga av olika kroppsdelar från människor eller liknande typer … Continue reading

Konkursen av Saab

Efter många vändor fram och tillbaka begärdes Saab i december 2011 i konkurs. Åtminstone 7 500 personer ser ut att bli av med sina arbeten till följd av detta. Enligt beräkningar från Tillväxtverket handlar det om 4 000 heltidstjänster inom transportmedelsindustrin och ytterligare mellan 2 200 och 3 500 tjänster inom andra sektorer som är … Continue reading

Angående Carema-frågan

Under hösten 2011 framkom det att det finns omfattande brister på flera äldreboenden som drivs av det privata sjukvårdsföregaget Carema. Det hela började med avslöjanden gällande situationen på det Carema-drivna boendet Koppargården i Stockholm. En rad anställda på Koppargården lämnade sina arbeten och flera anhöriga till de boende kontaktade den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) med … Continue reading

Kommunistisk demokrati

Den socialdemokratiske sympatisören Artur Lundkvist skrev på 1950-talet en text där han beskrev innebörden av begreppet demokrati, som med sin korrekta beskrivning innebär att dagens svenska samhälle eller överhuvudtaget något samhälle under vår världs historia inte har varit demokratiska. Sann och riktig demokrati har hittills aldrig funnits, även om målsättningen naturligtvis alltid måste vara att … Continue reading

Amerikaniseringen av Sverige

Var och en kan i Sverige idag göra en snabb studie av befolkningens matvanor genom att granska vad människor lägger upp på rullbandet i matvarubutikerna. Resultatet av en sådan kontroll visar på att vissa människor i stort enbart tycks köpa chips, läsk, snabbmat och skräp av liknande slag. Då blir det lätt att fundera kring … Continue reading