Ny LO-rapport om arbetskraftsinvandring

I maj 2013 gav LO ut en ny rapport där de redogör sin syn på arbetskraftsinvandringen i Sverige. Rapporten heter ”Fusk och utnyttjande – om avregleringen av arbetskraftsinvandringen” och fick ganska stor uppmärksamhet i media. Arbetskraftsinvandring har under en lång tid funnits i Sverige, men i slutet av 2008 trädde nya lagar i kraft som … Continue reading