Swing and a miss! Vad för hopp bär de autonoma?

 

Där anarkism, syndikalism och allsköns radikalism möts. Lägret för de mest radikala. Allra längst ut till vänster. Där diskurs, ideologi och aktivism inte trängs inom socialdemokratiskt samförstånd eller trotskistiska tidningsförsäljningar. En spännande, okontrollerbar kompott som ska ta världen med storm. På pappret naturligtvis. En annan sak i verkligheten.

Det autonoma projektet, till vilket jag räknar allt från insurrektionella anarkister och autonoma antifascister till svenska ungsyndikalister som möts (eller möttes) i vänster-om-vänsternpositionen, har fortsatt under olika skepnader. Från black bloc-trend till bokcafétrend till könsseparatism till studiecirklar till ansiktslöst motstånd till autonom antifascism till intersektionalism till arbetsvägran till subkulturalism, i olika rum och tid. Ingen trend har hittils uppfyllt det utlovade. Kommer nästa att göra det?

Det återstår givetvis att se, men det bådar inte gott. Vidare finns det till synes större utrymme hos till och med vänstersossar för vägen framåt, i förandet av självklara men tystnadsbrytande klasscentristiska, arbetarvänliga och anti-kulturrelativistiska agendor, än inom det autonoma lägret (se Daniel Suhonens artikel här). Daniel Suhonen missar tyvärr i sin välskrivna artikel förvisso den viktigaste följdfrågan om den ofta kulturrelativistiska vänstern som tappat klasskonceptet: hur var det möjligt?

Genom det skadeskjuts en kommunicerad insikt om hur den multikulturella agendan inte kunde landa vänstern någon annanstans – och hur den leder till etnifiering och i själva verket till etnopluralism i detta mångkulturens succéland. I en ideologi där särskilda representanter för religion, etnicitet, i förlängningen sexuella läggningar, kön etc. ska föra sitt folks talan (muslimer för muslimer, flator för flator) i den demokratiska processen landar resultatet ofelbart just där – och frånskiljt klass. I Sverige, som i Frankrike, England eller Tjeckien.

Tillbaka till ämnet. Kommer den autonoma vänstern, eller extremvänstern, leva upp till sina revolutionära arbetarvänliga ideal – eller kommer den fortsätta med att de facto överge dem?

För det första. Vad innebär en revolutionär roll i denna kontext och vad särskiljer den? Om den autonoma vänstern ska spela en revolutionär roll utifrån den verklighet och de förutsättningar som återgivits i ett par tidigare artiklar, innebär det och beror på en övergång från aktivitet begränsad till egen fortlevnad – till att vara ett motstånd i stället för att symbolisera ett motstånd man inte har någon avsikt att organisera. Till aktivitet koncentrerad till avsatserna, fokuserad på det folk vi vill nå, i spelandet av en relevant roll – oavsett om den är ekonomisk, kulturell eller i erbjudandet av det stora äventyret.

En uppgift som långt överskrider kompetensen, menar vissa. Det är inte första gången det yttras, påpekar andra. Likväl är situationen sådan, att om vi inte rör oss mot förberedelse och den överlevnad som varit uppe på tapeten nyligen – kommer uppgiften förefalla än mer skrämmande, än längre bortom dagens kompetens och förmåga, i den nära framtiden. Av- och påhoppandet av den nya frälsande -ismen, aktivitet begränsad till egen fortlevnad, sporadiska aktioner, enstaka vandaliseringskampanjer når inte ens halvvägs – inte ens rörande den egna isolerade fortlevnaden, i slutändan.

Kommer den autonoma vänstern som kollar på från bänken fortsätta missa målet? Definitivt, om det som förs fram är samma gamla – oavsett om det gäller förlitningen till den nya utarbetade teoritendensen som frälsare, eller om den föredragna aktivitetshöjdpunkten blir sporadisk vandalisering trots praktiska alternativ.

Kommer den spela en bidragande arbetarvänlig, revolutionär roll i framtiden? Det återstår att se, men i dagsläget är den bästa liknelsen små men högt skällande hundar. Harmlösa mot sina, och våra, uttalade fiender.

Den yttersta konsekvensen av politisk bankrutt. Om den beror på skev klassbas, politisk inkompetens eller bekvämhet i status quo spelar ingen roll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: