REVA och dess syfte i det stora hela

Upp som en sol. Ned som en pannkaka. Nu är debatten om REVA över för dagsläget. Summa sumarum så kan man fastställa följande:

– REVA kontrollerna i stockholms innerstad och i synnerhet tunnelbanan kommer ske med civil personal fortsättningsvis. När fältpolisen började kontrollera “invandrare” i sveriges kulturella högborg blev det “too much to handle” och enligt polisen själva så ångrar de tilltaget. Nu sitter humanistvänstern på olika kaféer igen, sippar latten och låtsas som ingenting.

– REVA kontrollerna i förorten och i synnerhet Malmö kommer att fortsätta precis som vanligt. Med primärt fokus på arbetarplatser såsom det sett ut tidigare. En strategi stockholmspolisen kommer att hålla sig till fortsättningsvis.

– Miljöpartiet har fått sin en rejäl känga för den uppgörelse om migrationspolitiken som de gjorde med Alliansregeringen från Vänstern. Nyttigt kan tycka med någon “rödgrön” allians är en politisk drömkonstruktion idagsläget.

– Sverigedemokraterna har lyckats påverka svenskt samhällsklimat överlag igen, främst genom att trycka Moderaterna mer och mer åt en återhållsam migrationspolitik samt repressivare polismakt. Men det är i sig inget nytt. De har påverkat “sjuklövern” markant sedan 2006.

– Och det är väl det som var själva huvudsyftet med manövern. Att Moderaterna vill spela ut SD så mycket det går inför valet 2014. Delvis för att de vill garantera fortsatt regeringsmakt och söker en väljarbas (den tidigare som trodde på allt det här om mer pengar i plånboken och mer jobb lär ju inte vara lika blåögda den här gången) delvis för att de också då kan slå sig för bröstet och kalla sig “antirasister”. För som vi alla vet är ju med dagens mått “antirasister” i princip varenda en mellan skalan ayn rand och Adolf Hitler. Så länge man kan slänga sig med de rätta orden.

– Och alla andra partier har velat undvika frågan överlag. Statsministern sa öppet att han inte kunde “uttala sig om frågan” när debatterna stod som hetast. Fegt kan man tycka.

Några intressanta paradoxer finns dock i hela REVA projektet.

1. Man måste komma ihåg att de som startade REVA och parlamentariskt skyddar projektet är i grund och botten för (så gott som..)fri invandring i och med sin ekonomiska politik (detta inkluderar ironiskt nog också Sverigedemokraterna, oavsett vad de säger..). Helt enkelt för att de alla är nyliberala tjommar.  Således måste man se REVA för vad det är, bortom den provokativa rasprofileringspolitiken. Att stoppa “svartskallar” på stan och (om möjligt) slänga ut dem är sekundärt. Om än primärt enbart för att vinna SD’s röster. REVA är däremot i grund och botten en polisiär övning mot det civila samhället. Ett sätt att kolla hur långt man gå med ingripanden innan det civila samhället vaknar till liv. En övning som går i direkt samspel med övriga EU’s ökade polisiäa befogenheter och den moderna nyliberala demokratin överlag. Nu vet de gränserna. Ingen rör medelklassen. I arbetarområden fortskrider dock arbetet oavbrutet. Man kan nästan kalla det en övning i modern polisiär strategi. För 100 år sedan hade det inte varit papperslösa man hade testat REVA på, utan den begynnande fackföreningsrörelsen.

2. Följdaktigen är REVA. Precis som många andra polisiära insatser idag knappt något nytt. I det stora hela, makrokompelxa globaliseringen, så är det på sin höjd en uppvisning för grannländerna att man minsann också anpassar sig efter EU direktiv. Som “effektivast” är det väl REVA (om vi skulle tala om massutvisningar av papperslösa och allmän snuthybris i frågan) en ventil i vad som bara kan kallas modern populationspolitik. Ett sätt att kontrollera människors rörelser, då människor i dagens samhälle i slutändan är konsumenter, producenter och i slutändan handelsvaror.  Lite som att bekämpa piratkopierade T-shirts. Det är så ekonomerna räknar det hela. Fri invandring är bra. Det göder kapitalet och bekämpar arbetarklassen (rasism osv). Men ibland måste man bara slå till mot den svarta marknaden, helt enkelt för att det också gynnar ekonomin överlag. Stimulans. REVA är styrkan som går in och stimulerar 2010-talets nya globla handelsbod: människor. Stabilitet är något marknadsanarkisterna på Jersey avskyr. När kapitalismen varit stabil har otäcka saker som typ arbetarrörelsen lyckat krypa fram.

Saker som asylrätt eller ens de politiska frågorna kring invandring som arbeten, bostäder, välfärd, integrations/assimilation och så vidare är i det perspektivet: fullständigt ointressant för överklassen. Det är också något vi måste vara på det klara med. Sådant bryr sig marknaden inte om. Det är därför de utan någon som helst form av moral kan använda sig av dessa medel för att splittra arbetarklassen (med t.e.x. fascismens återkomst som följd).

Det är människan som handelsvara som är intressant i dagens faktiska ekonomiska hegenomi. Med det i åtanke är det ett nyttigt perspektiv att inse att faktumet att vi idag lever i en period i mänsklighetens historia där vi har störst folkomflyttningar någonsin sker inte precis slumpmässigt. Populationspolitiken är planerad, krigen och flyktingarna är noga beräknade marknadsfördelar.

Att migrationspolitiken över hela världen blivit en brännhet fråga är därför ingen “slump”.  Att folk flyr krig över hela världen är inte heller en “slump”. Krig “händer” bara inte. Inte heller svält. Eller för den delen “vanlig” folkflykt.

Eller ursäkta mig: vi vanliga dödliga ser folk som flyr från krig, svält, förtryck och religiös förföljelse. Nu måste jag nyktra till mitt inlägg lite. En marknadsekonom säger ju faktiskt: Flexibla resurser.

Och kan man inte “locka” folk till Väst genom bombmattor, ockupationskrig och “demokratin”, tja, då funkar kidnappningar, propaganda, lögner och mytbildningar om paradiset på jorden exakt lika bra. Syftet är fortfarande densamma: att använda människan i sig som ett flytande kapital. Där är gränser någonting som är irriterande sosseaktigt, typ som facket i vår egen arbetsmarknad. Helst vill de radera båda två. De vill ha sina egna reglar om det behövs: (host) REVA.

Några krig där borta, göder marknaden här hemma. Så svårt är det inte att förstå. Inte bara genom naturresurserna som sådan som förskaffas i ockupationer och “handelsavtal” såsom: Olja, gas, guld, vatten och så vidare. Inte ens i hur storföretag tjänar pengar på krig. Och hur de håller oss här i Väst på mattan med dem. Inte ens hur krigen cyniskt är själva grundpelaren i det makropolitiska geopolitiska spelet där imperium ersätter imperium och bekämpar varandra i en spiral som idag pekar på att boken 1984 var en uppvisning i mänskliga rättigheter..

Utan vinsten är också i sig att få folk på flykt för att bli ett låglöneproletariat här hemma. Som i sig också för med en myriad av problem för oss som vill ena arbetarklassen i någon form av motrörelse: som rasismen, xenofobin, språkbarriärer, en hiearkisk arbetarklasstruktur och så vidare.  Och det är beräknat, höftat och godkänt av marknadsekonomer. På samma sätt som de öppna konflikterna mot facket på 80-talet var. De räknar med att vi människor är för rasistiska och kulturellt chauvunistiska för att komma överens. Minns det. Och betänk det.

Resultatet har inte låtit vänta på sig: fascismen är på gång igen, rasismen frodar, religionerna är på väg tillbaka. Murarna mellan arbetare av olika bakgrund och förutsättningar har aldrig varit större. De är så stora så att vissa t.o.m. fått för sig att de är medelklass! För majoriteten är dock läget så illa nog att de inte ens vet vad arbetarklass är! Men alla, alla, arbetare idag vet vilken nation, religion eller kultur de kommer ifrån. Det har de fått lära sig att vara stolta över. Om inte från skolan, så från lokala fascistpartiet eller moskén.
De är smarta, det är väl uttänkt, vad våra kära kapitalister har hittat på den här gången. Det är i det perspektivet REVA fungerar som en liten regulator, eller om man så vill, ett litet spel för gallerierna för att säkra sin egen makt i det inhemska inrikespolitiska tramsandet. För i det stora hela: så rullar ekonomiska utvecklingen på såsom de tänkt sig.

Följdaktigen är de fortsatta striderna mot REVA inte bara en strid mot den uppenbara “teatern för folket” (bröd och skådespel..) med rasprofiliering och förföljelse av papperslösa som kännetecken. Vilket i sig är råvidrigt utifrån alla mänskliga synvinklar. Utan även en kamp mot delvis upprättandet (och anpassningen) av en internationell superpolis, i en internationell superstat och alla dess former av polisiära strategier. Strategier som får en att önska “children of men” och “v för vendetta” faktsikt var otänkbara fantasier, vilket det inte är.

Det är också en protest och ett klargörande mot dem där uppe att vi vet vad de pysslar med. Vi förstår exakt hur cyniska och skoningslösa de är i vad de håller på med. Vi ser igenom tramsiga “humanistargument” likväl som “hårda tag mot flyktingar”, det är bara dimridåer för vad de faktiskt är där uppe: samma skoningslösa, logiska, skrupellösa, lögnaktiga kapitalister som vi alltid haft att göra med.  Precis som de försöker privatisera luft, så har de lyckat “privatisera” människor genom sin migrationspolitik.

Och spelet med flyktingar, åt ena hållet med “öppna gränser” (ergo: en jävla massa krig utomlands) och åt andra hållet i princip “förföljelse och förtryck” när de kommit hit (ergo: ni har det för bra, ni måste utmana arbetarklassen underifrån), är bara delar av samma fula spel de tvingar in oss i den globala ekonomins formation nu till någon absurd superstat t.o.m. höjd över den borgerliga demokratin (som ändå håller på avskaffas t.o.m. i Europa). Där politiken överlag har sprungits förbi för den kalla ekonomins marknadsdiktatur. Man kan nästan bara kalla det för vad det är: propagandateater. Som både SD, Politiker, antirasister föll hejdlös in i. I grunden förändrades ingenting. Vi buade lite åt en dimridå. Upprördes över hur snuten öppet agerade såsom snuten faktiskt gör överallt annars. Bakom scenen så rullar ett helt maskineri på ostört.

Men tolka mig inte fel. Vi ska bekämpa REVA. Men vi ska inte göra det på deras villkor. Vi ska göra det på våra egna. På de villkor som enar arbetarklassen. Det är våra enda villkor, våran enda regel, våran enda målsättning. Att stå på egna ben. Sen är det slut med alla de här fulspelen, lögnerna och de eviga tramsandet. Vi ska till kärnan av det här: till ekonomin.
Därför är vi antirasister. Vi bekämpar all form av raism, från REVA, till fascisterna, till liberalernas diton  till planerad splittringspolitk (mångkulturalism), till hopplös naiv vänsterpolitik, kulturelativism och “respekt för alla människors kulturer och religioner”.  Vi är emot allt det där. Det är det som är reel antifasicsm.

Vi bekämpar fascisterna likväl som alla idioter som springer kapitalismens ärenden. Vi är helt enkelt emot all splittring.

Vårat alternativ är arbetarklassens medvetenhet och identiet som klass. Att ta alla dessa delar, grupper, identiteter, bakgrunder, ställningar, kön, etniciteter och annan valfri idagsläget primär identitet inom vår klass och att ena dem – utan minsta kompromiss – under arbetarklassens fana. För hur man än vrider på det i dessa tider av identitspolitik, retirerande vänster, fascistiska framgångar, demokratins avskaffande, intensiv klasskamp ovanifrån och fan och hans moster så finns det en evig sanning:

Det är i det ekonomiska proletariatet som resurserna finns för social, ekonomisk och kulturell kamp. Där är bara i praktisk klasskamp som vi kan börja vinna igen. Det innefattar att kämpa för en enighet över alla former av barriärer inom det ekonomiska prek-/proletariatet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: