Debattinlägg av Gästskribent: Klockan Tickar (Om invandring, bostadsdemokrati och REVA)

”Yalla Yalla – Asylrätt åt alla!”. Sålunda talade vänstersamlingen i Stockholms tunnelbanor, men ärligt talat var det inte bara på innehållet i slagorden som förbipasserande kunde identifiera samlingens politik. Utstyrslarna, pinsen och politiken i sig var även de representerade. Vår slutsats? En handfull år av erkännande att ‘vänsterns’ sammansättning och analys måste förändras, och en enastående mängd beklagande inlägg kring samma sak, har egentligen inte utmynnat i något alls.

Men låt oss tala om REVA, eller snarare om ”Yalla Yalla – Asylrätt åt alla!”. REVA som projekt handlar bara om utökat antal utförda legitimationskontroller.

Över hela landet har kommuner svårt att klara av mottagandet (rent bostads- och undervisningsplatsmässigt, i det ingår inte katastrofsituationen vad gäller arbete, integration och assimilering). Om det har det skrivits utförligare om i artikeln Nyliberalism och Integration (http://revfront.org/?p=4918). Det existerar, som den nämnda artikeln påpekar, en grund för genuin oro.

Trots en alarmerande situation vad gäller den officiella invandringen ropar vänstern (de välmenande, som denna krönika riktar sig till, som mindre välmenande) för ytterliggare eskalering. Ur en arbetsmarknadsmässig synvinkel innebär medborgarskap åt alla naturligtvis en eliminering av risken att det i Sverige skapas en kraftfull, illegal arbetskraft som verkar löne- och villkorsdumpande. Samtidigt sätter studentvänstern, med hedervärda undantag, på sig de traditionella skygglapparna – och skriker att områden som redan nu är vansinnigt belastade ska ge mer.

Vad är svaret? En evig debatt om minoritetsvurmande och verklighetsfrånvänd (och fram för allt felriktad) humanism? En positionering för REVA, för att belysa skiljelinjen mellan oss och dem? Nej, sådana debatter och fruktlös positionering borde vi ha tröttnat på i det här laget. Låt oss i stället titta på situationen i vårt land i helhet, som den ser ut idag – och fokusera på att framföra ett praktiskt gångbart politiskt alternativ till problemens grund; frågan om inflytande.

Ropa ”Yalla Yalla – Asylrätt åt alla!”, eller debattera om det överhuvudtaget finns något som kan kallas för massinvandring (eller varför inte prata om de som uttrycker oro som ‘vita och kränkta’, och känn att du verkligen slagit ett slag mot den utveckling vi ser vad gäller vart arbetares politiska lojalitet ligger) . I slutändan missas elefanten i rummet, nämligen att det i vilket fall inte finns något inflytande från de områden som faktiskt ska ta emot invandrarna, anhöriginvandrarna, de som nu ska få asyl och så vidare.

Det enda demokratiska, arbetarvänliga alternativet i tacklingen av frågan är att lyfta parollen om arbetarområdens inflytande. Bostadsområdet måste få ha sista ordet om mottagandet, omfattningen av den och hur integrationen ska gå till. Det kanske innebär ett blankt nej till de kvoter som finns idag. Om en vänstersympatisör tycker att det är viktigare än arbetares inflytande över vad som händer i deras bostadsområden, avslöjas tämligen enkelt vart deras egentliga lojalitet ligger (och det är inte med arbetarklassen, som de säger sig värna).

Klockan tickar.

::::::::::::::::::::

Läs vidare:

http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.5587270-borlange-klarar-inte-att-ta-emot-alla-anhoriginvandrare

http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1965389-svart-att-ordna-hem-for-flyktingar

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5415157

https://www.skl.se/press/nyheter_2/nyheter-2012/extra-stod-behovs-till-anhoriginvandring

– Ernst

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: