Några självklarheter när det gäller Sverigedemokraterna och Nationalismens hegenomi

Det borde stå klart nu för alla att Sverigedemokraterna går framåt i de flesta opinionsmätningar trots ett oerhört tryck från den massmediala kolossen. Slutsatserna av detta är ganska självklara: De sverigedemokratiska väljarna struntar fullständigt i skandalerna som skett. Själva anledningarna till dessa skandaler, invandringskritik och öppen rasism, är skälet att de röstar på Sverigedemokraterna. Man … Continue reading