Bemanningsföretagens effekter

Bemanningsföretag återlegaliserades i Sverige i början av 1990-talet efter att ha varit förbjudna i ungefär 50 års tid. Avregleringen av bemanning skedde därefter stegvis fram till den situation vi har idag. Legaliseringen och avregleringen kring bemanningsföretagen har lett till stora förändringar på svensk arbetsmarknad. Det finns flera exempel på företag som har varslat sina egna anställda för att istället ersätta dessa med inhyrda från bemanningsföretag, vilket bland annat ledde till en strejk vid Systembolagets dotterbolag Lagena 2009. Att företag kan varsla anställda med motiveringen att det råder arbetsbrist för att sedan hyra in anställda från bemanningsföretag som ersättare är förstås någonting som försämrar anställningstryggheten för alla Sveriges arbetare. Det kan dessutom vara ett sätt för företagsledningar att göra sig av med anställda som ställer krav, gällande bättre arbetsvillkor, högre ob-tillägg eller vad det än kan vara.

När Lagenas ledning ville varsla 33 anställda 2009 så mötte förstås ledningen på hårt motstånd från de anställda. Lagenas inhyrda arbetare från bemanningsföretag såg positivt på förslaget eftersom det förmodligen skulle kunna ge dem mer jobb. Det här visar att företagsledningarna kan splittra arbetarkollektivet genom att hyra in personal från bemanningsföretag. Man sätter de ordinarie anställda mot de som är inhyrda och hetsar dem till att pressa upp arbetstempot till orimliga nivåer för att försöka överträffa varandra. Det visar att bemanningen är någonting som enbart gynnar företagsledningarna, men som drabbar de anställda negativt. När anställda pressas till att öka sin prestation till extrema nivåer, exempelvis att inhyrda från olika bemanningsföretag försöker överträffa varandra, så leder det till både en stor psykisk och en stor fysisk påfrestning. Den psykiska påfrestningen beror på att de inte kan vara säkra på att få behålla jobben, om inhyrda från något annat bolag skulle kunna genomföra ett ännu mer extremt arbetstempo. Den fysiska påfrestningen beror på att kroppen helt enkelt inte mår bra av en alltför hög arbetsbelastning och alltför högt arbetstempo.

Om ett företag måste ta in bemanningsanställda så är detta ett tecken på att den egna personalen är för liten. Då bör företaget rimligtvis nyanställa, istället för att hyra in bemanning. De inhyrda borde i ett sådant läge erbjudas anställning hos det företag som hyr in dem. En sådan lösning stärker anställningstryggheten och minskar den psykiska och fysiska pressen hos de anställda. Detta leder till mindre utbrändhet och till en bättre arbetsmiljö. När personer arbetar under hård press i en stressad miljö är risken stor för olika arbetsplatsskador. I en stressad situation där de anställda har mindre tid till eftertanke så ökar risken att olika säkerhetsföreskrifter glöms bort, vilket kan leda till skador eller till och med dödsfall. Det bästa sättet att undvika skador och dödsfall är att de anställda får jobba i ett mänskligt tempo där man hinner med att tänka på alla säkerhetsföreskrifter och utföra sina arbetsuppgifter på säkrast möjliga sätt.

Ytterligare ett problem kring detta med bemanningsfrågan är att chefer genom bemanning kan kringgå lagen om anställningsskydd och turordningen. Legaliseringen av bemanning innebär att chefer nu kan avskeda sina anställda enligt turordningen, men därefter hyra in samma personer som bemanning och där gäller inga turordningsregler, så chefen kan på detta vis på egen hand styra vilka som ska få ha jobb och inte och på så vis göra sig av med anställda som ställer krav på bättre arbetsvillkor och vill förbättra situationen för sina arbetskamrater.

Denna artikel var ursprungligen skriven för arbetsplatstidningen Väckarklockan som ges ut av Socialisterna: www.nyttarbetarparti.se

Här är hemsidan till projektet Väckarklockan: www.arbetsplatstidning.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: