Inflation i antal anställningsformer

Under de senaste åren har det dykt upp fler och fler olika anställningsformer i Sverige. Utöver tillsvidareanställning, den fasta anställningen, så finns det även en rad olika former av tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningsformerna som finns idag är enligt lagboken dessa: vikariat, allmän visstidsanställning, säsongsanställning och provanställning. Den allmänna visstidsanställningen rymmer flera olika typer av anställningar, exempelvis projektanställning.

Det finns även anställningsformer som egentligen inte finns uttryckligt beskrivna i lagen, men som ändå i praktiken förekommer. Ett exempel på detta är timanställning, där man kallas in några timmar här och där, i varierande omfattning. Hur mycket man ska jobba bestäms av chefen och det säger sig självt att det är svårt att vara säker på att man får in de pengar man behöver för att betala sina utgifter varje månad när man inte ens vet hur mycket man ska jobba och hur mycket lön man kommer få. Det blir lite av ett lotteri.

Den egna ekonomin bestäms av chefens godtycke. Om företagets behov är extra litet någon månad så blir inkomsten mindre och det blir därmed svårare eller kanske till och med omöjligt att betala mat och hyra. Det går inte att planera sitt liv och sin vardag, eftersom man när som helst kan bli inkallad på jobb och ofta med kort varsel, så att det inte går att planera i förväg.

Den svenska arbetsmarknaden har under de senaste åren alltmer utvecklats till någon form av djungel där fasta arbeten byts ut mot andra former av betydligt osäkrare anställningar. Det är alltfler som får dessa osäkra arbeten och de olika formerna av anställningar verkar bli fler och fler allteftersom tiden går.

Det totala antalet visstidsanställda är idag 50 % fler än för 20 år sen, en ökning från 400 000 personer till 600 000. Det är betydligt vanligare att kvinnor har dessa anställningar än män och det är vanligare bland arbetare än hos tjänstemän. Vidare är det mer än hälften av alla anställda i åldern 16–24 år som arbetar inom visstidsanställningar. Det är denna grupp som har den mest osäkra ställningen på arbetsmarknaden och som inte har fått någon möjlighet att etablera sig.

De tidsbegränsade anställningarna är ofta osäkra och försätter många av dem som jobbar inom denna typ av arbeten i en situation med psykiskt hård press, eftersom det inte går att vara säker på om man får behålla jobbet eller inte och ett rent allmänt osäkert läge när det gäller jobbet. Många av de visstidsanställda saknar dessutom fackligt medlemskap, de saknar det skydd som facket ändå kan bidra med. Många tycks resonera på så vis att de först vill ha ett fast jobb och etablera sig på arbetsmarknaden innan de ansluter sig till facket. När de ansluter sig till facket får de ett bättre skydd genom den kollektiva styrkan mellan arbetarna, ett skydd som de egentligen skulle behöva extra mycket under tiden som osäkert anställda visstidare.

De personer som har olika typer av visstidsanställningar, de som kallas in för några timmar då och då vid behov, är egentligen på sätt och vis delvis arbetslösa. Man får inte arbeta så mycket man skulle vilja, men enligt arbetslöshetsstatistiken räknas man som anställd och det får förstås arbetslöshetssiffrorna att se bättre ut än de faktiskt är. Utöver alla arbetslösa vi har i Sverige idag är det även många som arbetar deltid och som får gå utan arbete resten av tiden, trots att de både vill och kan arbeta heltid. Detta innebär att arbetslösheten i Sverige egentligen är ännu större än vad regeringen hävdar.

2007 nådde antalet visstidsanställda i Sverige sin topp och sjönk därefter när krisen slog till 2008. Under krisen var det de visstidsanställda som först fick gå från sina arbeten, eftersom de befann sig i den mest osäkra situationen. De fast anställda har vanligtvis några månaders uppsägningstid, medan de visstidsanställda har mycket kort uppsägningstid eller helt enkelt ingen alls. Vissa kan avskedas från ena dagen till den andra.

Det kan också vara värt att nämna något om kopplingen mellan bemanning och visstidsanställning. Bemanningsanställda är ofta fast anställda hos ett bemanningsföretag, men kan också vara visstidsanställda. Bemanning fungerar ofta som ett alternativ till visstidsanställning, att chefer hyr in personal från ett bemanningsföretag istället för att på egen hand anställa visstidare. De bemanningsanställda befinner sig i liknande läge som visstidsanställda eftersom de bara är anställda efter behov och kan få lämna sina jobb om chefen anser att det inte längre finns något behov. De befinner sig med andra ord i ett liknande osäkert läge som de visstidsanställda.

Denna artikel var ursprungligen skriven för arbetsplatstidningen Väckarklockan som ges ut av Socialisterna: www.nyttarbetarparti.se

Här är hemsidan till projektet Väckarklockan: www.arbetsplatstidning.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: