KÅT-avdraget

Vi stöder fullt ut Moderaternas förslag på att avskaffa s.k. “knullkompisar”, men vi tycker det är synd och något mossigt att man inte vidareutvecklat denna idé i en tidsera när vi verkligen måste visa på entreprenörskap och uppfinningsrikedom i detta röda helvete och skattemardröm som kallas Sverige. Därför vill vi nu ge de borgerliga partierna, … Continue reading

Borgerlig asylpolitik i integrationens namn är inget mer än ful splittringspolitik

Likarättsprincipen är en grundbultad norm inom marxismen och en av de få kvarvarande normer i klassisk marxism som påverkar samhället i stort. Det handlar helt enkelt om att alla har samma rättigheter och skyldigheter, skall behandlas lika av samhället och står lika inför lagen. Kan tyckas vara rent flummeri i dagens samhälle, men så är … Continue reading

Inte bara försvar & Fotboll

Det finns många mått av folkvett i vår nuvarande försvarsposition av den socialdemokratiska välfärdsmodellen med socialistiska strävanden som bas. Sjukvård ska vara gratis, skolor ska inte drivas för profitens skull, folk har rätt till en vettig a-kassa och ska ha råd att gå med i facket. Vi kan fortsätta med sådana sakfrågor i all evighet … Continue reading

Ordningens parti

Den moderna vänstern är bra på vissa saker. En av dessa saker är att belysa frågor (sedan om folk sluter upp mangrant bakom lösningarna är en annan sak..) och att agera agitatoriskt i samhället. I regel känner folk till mängder av problem i samhället som har sin grund i “vänsterns” belysande, forskande och avslöjande funktioner. … Continue reading

Tillbaka efter en tids uppehåll

Efter några veckors mellanrum så är redaktionen på Under Sliten Fana tillbaka framför ratten och kör på som vanligt i 180 rakt in i alla kringelkrokar, stup och snår som utgör politiken. Vad vi har gjort på den senaste tiden innefattar såklart det livsviktiga basarbetet där vi är aktiva i den vanliga världen. Stellan har dessutom … Continue reading

Kritik kring antirasismen i dess bredaste bemärkelse

I ljuset av de tramsiga debatter som rasar om kanadensiska sedlar, tintinalbum, glassar, barnböcker och ytterligare med bakgrund av en alltmer icke-politiskt, ekonomiskt liberal,  moralistisk antirasism så är det värt som kontroversiell marxist att poängtera några saker. Rasism “finns” inte bara huxflux i samhället. Det var ingen “big bang” på 1900-talet som “skapade” den moderna … Continue reading

Bemanningsföretagens effekter

Bemanningsföretag återlegaliserades i Sverige i början av 1990-talet efter att ha varit förbjudna i ungefär 50 års tid. Avregleringen av bemanning skedde därefter stegvis fram till den situation vi har idag. Legaliseringen och avregleringen kring bemanningsföretagen har lett till stora förändringar på svensk arbetsmarknad. Det finns flera exempel på företag som har varslat sina egna … Continue reading

Inflation i antal anställningsformer

Under de senaste åren har det dykt upp fler och fler olika anställningsformer i Sverige. Utöver tillsvidareanställning, den fasta anställningen, så finns det även en rad olika former av tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningsformerna som finns idag är enligt lagboken dessa: vikariat, allmän visstidsanställning, säsongsanställning och provanställning. Den allmänna visstidsanställningen rymmer flera olika typer av … Continue reading