Arbetsmiljön eller Vargens fel?

Tragedin på Kolmårdens djurpark igår har återigen fått debatten att blossa upp om vargens vara eller icke vara i Sverige.

Just den debatten tänker inte jag kommentera så mycket mer än att konstatera att det är tacksamt att ha en sådan infekterad debatt till hands när företag ska kommentera arbetsplatsolyckor. På en sekund stod ställningarna redo igen för varghatare och SGT-jägare (skjut, gräv, tig) och “vargälskare”. I princip hela inlandet från Småland och uppåt har återigen fått en injektion i en debatt som rasat i snart 30 år med diverse politiska utspel, hot och aktioner mot både jägare, viltvårdare och djurrättsaktivister. Den debatten övertog mediaklimatet om händelsen inom loppet av några timmar. På morgonens “Ring P1”-program diskuterades alltså djuret ifråga som problemet till varför en arbetare dör på sin arbetsplats. Ingen har belyst ännu, och kommer nog ej eller så göra, att arbetsmiljön för en typ av arbetare är det centrala i detta.

För en sak ska vi ha klart för oss och det är något alla i debatten om vargen kan ställa sig bakom. Vargar är inga husdjur, de är rovdjur. Att handskas med dem i sitt arbete är som att handskas och arbeta i vilken potentiell dödlig miljö som helst. Det kan vara varg, det kan vara ett annat djur, eller det kan vara en byggarbetsplats eller att handskas med giftiga kemikalier. Som djurskötare över varg eller andra rovdjur så arbetar man alltså med en viss risk till att omkomma. Precis som en sprängare eller dykare.

Att debatten som sådan behandlar vargen och inte arbetsplatsen, kan också liknas vid att diskutera huruvida dynamiten eller arbetsplatsen är ansvarig för arbetsmiljön för en underjordssprängare som avlider i sitt arbete. Självklart har arbetsgivaren ansvaret, inte verktyget.  Arbetsköparen ska förse anställda med sådana medel att verktyg inte är farliga däremot.

Sedan är upp till Arbetsmiljöverket, arbetsköpare, skyddsombud,  sunt förnuft, lagar och regler att se till så att arbetsolyckor inte sker. Det har inte skett i det här fallet. Här har arbetsköparen vägrat ta sitt ansvar över arbetsmiljön överlag och att detta tills dags dato kostat mer än det liv som förlorades igår. Bland annat avled en 46-årig borrare för ett tag sedan. Trots kortare perioder av intensiv kritik mot djurparken i framförallt lokal media, där företaget lovat att se över rutiner och arbetsmiljön efter mindre tillbud och olyckor och “nära katastrofer”  så har ingenting markant skett. Nu har alltså ytterligare en arbetare, den här gången anställd direkt av företaget, avlidit.

Man får hoppas att den mediastorm som nu sveper över landet och skriver om vargen som sådan också kan bidra till att väcka en debatt om djurskötares rätt till vettiga skyddsrutiner och en arbetsmiljö de kan känna sig trygga i. Varför var hon där själv överhuvudtaget? Vart fanns larmanordningar? Om det var en varg hon skulle socialisera sig med, varför kunde inte den avskiljas från sin flock? Många relevanta frågor måste ställas i mediadebatten nu till Kolmårdens djurpark.

För ingenting sånt här får ske igen. Det vore en tragedi inte bara för den döde och dess anhöriga, utan också  för mig som vän till vargen. Vargen får i den debatten bokstavligen bära “hundhuvudet” för mänskliga dumheter som sker hos företagsägare  istället för att vi har en media som kan behandla det väsentliga i det här.

Vargar dödar inte djurskötare. Dålig arbetsmiljö gör det.

Comments
One Response to “Arbetsmiljön eller Vargens fel?”
  1. Thorsten Schütte says:

    Helt rätt, det här är ett arbetsmiljöproblem, inte ett vargproblem. Precis som för häktesvakten i Flemingsberg t ex. Lagstifta om förbud för farlig ensamarbete!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: