Nu kommer läget för dem att presentera individuell försäkringar istället för gemensam välfärd..

Nu kom ett till bokslut över den förda politiken de senaste sex åren. I en rapport från Joakim Palme, som tidigare skrivit om liknande tendenser i bland annat Dagens Industri, och är välrenommerad expert över att följa hur Sveriges välfärd utvecklas, så slås det fast idag att A-kassan fullständigt rasar ihop inifrån. Höjningarna 2006, lägre a-kassenivåer, osäkra arbeten och ökad okunskap har gjort sitt. Sverige rasar på listan över ekonomiska och sociala trygghetssystem i rekordfart. Från näst bäst till under genomsnittet sedan 2005. Vad som hände 2006 minns vi nog alla med gott minne.  I samma rapport sparkas andra öppna dörrar in som att mindre sjukpenning betalas ut och att fler hamnar i den krackelerande socialtjänsten – eller bara ramlar genom stolarna mellan de olika institutionerna. Rapporten är i alla fall ett tecken i tiden, bland flera, hur den “svenska välfärden” numera ser ut.

Men att prata mer om just detta förfall är ganska lönlöst. Vi kan bara konstatera att Sverige lämnat den “svenska modellen” redan i början av 2000-talet när den ekonomiska och sociala politiken omdanades, keynianismen slogs ut och hela politiska spektrat sköts högerut. Joakim Palmes arbete är det inget fel på, tro inte det, han sparkar bara in öppna dörrar på något vi socialister hävdat hela tiden. Att detta görs medvetet från politiskt håll och att konsekvenserna kommer bli ödesdigra, han är bara mannen som faktiskt orkat föra statistik över det utan att fullständigt bryta ihop av vemod. I horisonten kan vi tydligt se en nattväktarstat börja formas.

Med dessa färska siffror levererade till Rosenbad och Anders Borg idag kring just A-Kassan (en av många relevanta faktorer i omdaningen av “svenska välfärden”)  finns det två möjliga vägar borgerligheten kommer att ta för att förvärra det för alla arbetare i Sverige.
1. De ser chansen till en obligatorisk a-kassa som i Tyskland som ska ersätta andra sociala skyddsnät, den kommer  i sådant fall vara ännu lägre och ännu mer kravfylld och kan lättare integreras med arbetsmarknadsåtgärder som skapar gratis arbetskraft t.ex. FAS 3.
2. De tar chansen och helt avskaffar A-kassan på sikt och subventionerar istället individuella försäkringar på en bred front som på sikt kommer kunna ersätta inte bara A-kassa, utan även gratis sjukvård, socialtjänst, skola med mera. Alltså som vi på svenska säger: inför det amerikanska försäkringssystemet Obama stångat sig blodigt mot i sina försök att förändra.
3. De använder sig parallellt av denna statistik för att peka på hur fackföreningsrörelsens institutioner inte fungerar och blir ytterligare en spelbricka i deras ambitioner att helt skriva om arbetsrätten och på sikt helt utmanövrera, kontrollera eller radera den fackliga rörelsen.

Oavsett vad så ser vi i horisonten hur Alliansen kommer utnyttja dessa siffror för att peka på hur “A-kassan inte fungerar” och för att kunna lansera ytterligare reformer som kan göra de rika ännu rikare, och framförallt har råd med ett socialt skyddsnät, och de fattigare ännu mer alienerade, sönderarbetade och utsugna i ett samhälle där saker som allmän välfärd, solidarisk socialpolitik och gemensamt socialt skyddsnät är fullständigt raderat på individualismens altare.

– Det har blivit sämre sociala rättigheter rakt över. Det är anmärkningsvärt att Sverige är det land som rört sig mest under de senaste fem åren när det gäller socialförsäkringarna, säger Joakim Palme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: