Det här med oheliga allianser, religion, antityskar och kulturrelativister

Nu är debatten igång igen om vänsterns påstådda inkonsekvenser och paradoxer. Vissa av dessa anklagelser kan man redan från första början konstatera är helt korrekta . Som till exempel vid en tysk gatufest anordnad av “autonoma rörelsen” tänkt som en protest mot ett islamofobiskt högerpopulistiskt parti så blev två antifascister misshandlade. Inte av europeiska högerextremister, utan av medarrangörer. Som i det här fallet inte var mindre än aktiva salafister, islams politiska högerextremism. Alltså den klassiska dumheten  “min fiendes fiende är min vän” som spökar och som återkommer som debattämne allt för ofta för att det ens ska vara kul, intressant eller lärorikt. Det är bara tragiskt att man måste konstatera följande om och om igen:

För det första är det anmärkningsvärt hur antifascister tillsynes alltid verkar glömma bort att de reaktionära rörelserna är ett internationellt fenomen och knappast ett unikum för Europa. Att samarbeta, bjuda in och försvara organisationer som är i diasporan av Mellanösterns fascistiska flora är inte bara i all riktighet inkonsekvent, det är faktiskt helt världsfrånvänt och politiskt naivt.  En global värld präglad av massiva folkomflyttningar innebär faktiskt att en hel del utomeuropeiska nationalister, fascister, religiösa fundamentalister med mera bor och verkar omkring oss och ja, de är alltså då även en del av de  “förtryckta invandrargrupperna”. Dessa är dock precis lika politiskt motiverade som våra inhemska europeiska högerextrema varianter och är en del av det internationella nätverk deras hemmahörande rörelser tillhör, oavsett nu vad Aftonbladet försöker tuta i er. En fascist är en fascist.

Utöver detta är Salafisterna runtomkring i Mellanöstern så långt från en sekulär socialistisk politik man kan komma i 99 % av fallen och delar till största del samma åsikter som det möte som denna gatufest var tänkt att protestera emot. Utöver det så innehar salafisterna reell geopolitisk makt med sitt globala nätverk och de statsapparater de lagt under sig, vilket i princip alltid inneburit nedkämpandet av fackföreningar och arbetarrörelsens olika uttryck, samhällelig regression och religiöst förtryck. De behöver alltså  knappast “hjälp” av tyska vänsterungdomar om de ska ge sig ut på gator och torg och slåss med europeiska högerpopulister.

Enda faktorn till varför salafisterna var där från första början är alltså delvis vänsterns kulturrelativistiska tramsande, de vet att de kan gå dit och ta plats utan konsekvenser och att naiva mellanskiktsungar ser alla araber som “en förtryckt minoritet” – oavsett reella politiska maktfaktorer och politisk ideologi.  Salafisterna hade ett enda mål med att  delta på demonstrationen, nämligen att protestera mot den andra högerextrema delen av Mellanösterns politiska sfär, Israel, vilket det högerpopulistiska partiet i fråga öppet stödjer. Detta är en konflikt som är logisk i sig då både extremhögern i Europa och extremhögern i Mellanöstern  är baserade kring en politik som är  etnocentrisk och religiöst djupt rotad. Att de flyger ihop är knappast förvånande. Nationalismen i sig skapar sådana konflikter.

Men hur kom tyska “autonoma rörelsen” in i den här soppan? Begriper de inte att om man låter idioter slå ihjäl varandra så det blir mindre att skrapa upp efteråt? Man kan fråga sig om fallet inte är så att stora delar av den mer icke-ideologiska “antifascistiska” rörelsen är  så fundamentalt hjärntvättade av den i grunden liberala intersektionalismen så att de inte begriper att även svarta, lesbiska, handikappade kvinnor  fångade i en indianmans kropp lik förbannat kan vara reaktionärer, rasister,  del av en politisk elit, kapitalister och i övrigt allt som innebär att vara politiska motståndare till socialismen? Eller är det här konsekvensen av en förlegad antiimperialistisk analys, baserad på kalla krigets geopolitik, som fortfarande spökar?  Jag skulle nog satsa mina ören på en kombination av ren ideologisk dumhet, godtyckliga “antirasistiska åsiktspaket” av liberal karaktär och förlegade synsätt som samverkar till att, tyvärr, vissa antifascistiska strömningar gör bort sig om och om igen genom att helt plötsligt finna sig själva gå hand i hand med olika utomeuropeiska fascistgrupperingar. Det är dags att skaffa sig ett globalt perspektiv på fascismen. Punkt.

Vidare i fallstudien tyska “autonoma rörelsen”  så hittar man många fler tendenser som pekar just på oheliga allianser, paradoxer, hyckleri och allmän inkonsekvens. Saker som i sin helhet  agerar som en femtekolonn i arbetarrörelsens kamp för legimitet, trovärdighet och politisk kraft. I exemplet ovan var det alltså en falang av tysk “radikal vänster”  som samverkade med islamister. I nästa exempel så hejar de oreserverat på Israel och sionismen.

Tyska “antityskarna” står som praktbevis för precis hur långt postmodern tycka-synd-om politik kan gå. För det första har de återvitaliserat en mystisk folksjäl kring nationalstaten, gott likvärdig klassiska nationalismens metafysik, de har bara vänt på kakan. Detta exemplifieras bäst genom att de anser att “tyskar har ett inbyggt stöd för fascism och nazism “. Den tyska folksjälen är alltså per definition ett “fascistiskt föregångsfolk” och därför ska de som tyska aktivister, bekämpa “tyskheten”.  De enda som nog håller med dem om den analysen är å ena sidan tyska högerextremister, å andra sidan radikala sionister som fortfarande kräver mångmiljardsummor av Tyskland för sitt ockupationskrig i Palestina och fortfarande tro sig se ett återkommande tyskt nazistrike i horisonten.

Det andra är att just denna rörelse utan omsvep stödjer Israel i allt de gör och likväl höjer de gamla stormakterna USA och Storbritannien till skyarna. Likväl som EU och allt som alltså kan “underminera tyskheten”.  Detta bevisas bäst genom de otaliga demonstrationer de har där de marscherar med israeliska, amerikanska och brittiska fanor på sina antifascistiska sammankomster. Maken till dumhet och bristande analysförmåga för man söka efter. Hur kan det ens vara relevant att marschera runt med brittiska fanor i Tyskland 2012? Man undrar ju trött vad dessa “antifascister” skulle få för välkomnande bland andra kamrater, t.ex. irländarna, om de nu skulle våga sig över. I övrigt kan man krasst konstatera att för att vara “antinationalister” så har de då en stark förkärlek för nationsfanor och att stödja diverse oljebaserade imperialistiska förehavanden.

Dogmatism är en annan idioti dessa grupper har för sig. Antingen är man för eller emot dem i dessa frågor, som deras stöd till folkrättsliga övergrepp som invasionen av Irak, annars är man alltså en “nazist”. Samtidigt så existerar en utbredd islamofobi i de antityska leden på samma sätt som det existerar en antisemitisk jargong bland de andra zoologerna som verkar föredra islamistiska nationalister istället för judiska.  Ni hör väl hur dumt det här låter? Varför ska en socialistisk rörelse ens röra i religiösa fundamentalisters frågor med tång? Varför ska vi tvingas ta ställning för antingen imperialistiska skurkstater, eller islamistiska fascistgrupper å andra? Vår ställning som oberoende, klassbaserad, rörelse undergrävs kraftigt med dessa återkommande dumheter i att “ta ställning” för konflikter som evolverat långt ifrån de socialistiska befrielsekrig som skedde för snart 50 år sedan. Vår lojalitet ligger till vår klass, inte till de rabbiner, mullor och präster som säger sig förespråka den.

Hela den här soppan har även eskalerat rent teoretiskt när “antityskarna” frångått all form av vett och reson och faktiskt i takt med sitt stöd för USA, Israel och “historiens vinnare” (alltså kapitalismens liberala hegemoni) börjat producera böcker, pamfletter och debatter som presenterar kapitalismen i allmänhet och i synnerhet i dagens globala samhälle, som det enda vettiga en socialist bör kämpa för – “kapitalism eller barbari!” heter deras mest populära slogan.  Det är ungefär här ens konspiratoriska foliehatt åker på, varför tillåts s.k. “antikapitalistiska, antifascistiska” grupper gå runt bland andra vänsterorganisationer och uppmana folk att sluta bekämpa kapitalismen och istället börja stödja Israel – och i allmänhet tänka mer etnopolitiskt . Räcker det inte redan med 68-vänsterns, nyliberalernas och extremhögerns undergrävande av klassdimensionen? Behöver vi ytterligare en faktor som ska komma till oss och säga att det är “kön b, grupp x, etnicitet y, nation ö, religion e eller ras z” som är det historiska subjektet? Är vi verkligen i behov av mer dimridåer för att dölja den ekonomiska kärnan av saker och ting? I vilkas intressen kämpar “antityskarna”? Vilka är det som påverkar från början sekulära socialistiska projekt att börja närma sig reaktionära strömningar, och varför?

Frågan blir därför: varför tillåts dessa grupper med sitt “antifascistiska” mandat, som de påstår sig ha, undergräva våra ekonomiska analyser, vår marxistiska grund? En rimlig följdfråga är: när kommer de första pamfletterna om att vi alla är medelklass och att nyliberalismen är den sanna marxistiska läran, eller?  Klart står det i alla fall att vi inte ska lämna en millimeter åt strömningar inom oss själva som har slogans som “kapitalism eller barbari”. De ska förpassas till den nyliberala sfär de tillhör tillsammans med resten av idioterna som vill få oss att vika från vår klassbaserade, marxistiska, grund.

Ja, så illa är det så att vi faktiskt börjat ramla in i samma fälla som extremhögern. När de å ena sidan använder sig av antisemitism, å andra sidan islamofobi i sin terminologi. Så dras vi med å ena sidan “kampen mot antisemitismen” med tydliga islamofobiska och imperialistiska  inslag, å andra sidan “kampen mot imperialismen” med tydliga antisemitiska inslag. Vi har låtit oss påverkas av en konflikt som i dagsläget är framförallt etnopolitisk och religiöst rotad sedan åtminstone 20 år tillbaka. Det är en fälla vi måste ta oss ur får vår egen trovärdighets skull. Annars kommer vi om och om igen att befinna oss vid förhandlingsbordet med utomeuropeiska fascistgrupper som genomskådat vårt bristfälliga konsekvenstänkande och kan rida på våra ryggar för “antirasistisk” legitimitet. Vår plikt här är att hålla kontakt med våra kamrater i Latinamerika, Asien, Mellanöstern med mera, så att inga stackars “förtrycka” fascister från dessa områden börjar närma sig t.ex. antirasismen  för egen vinnings skull – det finns ju alltid tröstpoäng att hämta från den naiva och dominerande liberala antirasismen. Och då kommer vi se fascistgrupper bli  glatt påhejade av naiva multikultirasister från den liberala sfären som tryggt bor i lyxvillorna på Djursholm, bara för att de är utomeuropéer. Det är bara genom att agera kollektivt och samtidigt  internationellt för att bekämpa detta som vi påvisar en sann  internationalism. Samverkan mellan socialister över hela världen, det är så får vi får stopp på folkförflyttningarnas reaktionära nätverk. Annars kommer vi ställas inför djupt komplicerade reaktionära nätverk i framtiden där vi sedan länge kollrats bort från att kunna hantera situationen.

Oavsett om detta är sionister som försöker gömma sin ohederliga ockupations och högerpolitik bakom andra världskrigets brott, eller islamistiska fascistregimer som försöker legitimitera sina egna övergrepp mot arbetarklassen genom att peka på islamofobins utbredning och Israels ockupation så är det vår plikt att vägra dem tillträde och bekämpa dem. Några andra lösningar  i det hela verkar inte existera, och kommer nog inte heller existera, i just den här paradoxala situationen tills de sekulära, socialistiska rörelserna återigen kan resa sig från de religiösas förföljelser och börja återvinna mandatet i de konflikter som sker nere i Mellanöstern. Tills dess ska vi ge organisationer som vill uppnå denna utveckling stöd, t.ex. fackföreningar. Inga andra. I synnerhet ska vi vara vaksamma mot alla som hellre pratat etnicitet, religion eller kultur istället för klass. Precis som vanligt är att det alltså handlar om att värna klasspolitiken.

Inte minst riskerar även vår analysförmåga fördunklas om denna utveckling fortsätter. Debatten om konflikten i Mellanöstern tränger sig in i de flesta politiska rum i dagsläget och är en av många beståndsdelar i den allmänna avsekulariseringen i samhället som hela tiden gör religion i allmänhet mer och mer populär och debatterad. Om vi hakar upp oss på konflikter utomlands utan tydlig klasskaraktär kommer även vi börjar tänka mer reaktionärt, och hellre se till religion, etnicitet eller nationell härkomst än till klass. Genom att debattera Israel/Palestina mer än lokala klassfrågor så hjälper vi till, sakta men säkert, att undergräva de analyser vi själva har i grunden. Vi vräker en av våra egna grundpelare i takt med alla konstiga och paradoxala situationer vi hamnar i när vi tummar på våra egna principiella ställningstaganden. Det har vi inte råd med. Det är en av beståndsdelarna till den internationellt svaga arbetarrörelsen – vårt daltande med “förtryckta” reaktionära grupper. Vår oförmåga att begripa oss på både en global kapitalistisk motståndare, likväl som en global reaktionär sådan.

Det enda vi kan lära oss av Tyskland är detta: låt det inte hända här. Kasta ut kulturrelativisterna, etnomaschoisterna/centristerna och de som gömmer sig bakom falsk flagg om “internationalism” för att få sprida reaktionär religiös propaganda och den förhärskande liberala “antirasismen” där vi ska acceptera “folks olikheter” oavsett nu om detta innebär att man är en fascist, religiös fundamentalist, stödjer efterblivna kulturella traditioner eller att man rent allmänt är ett jävla svin. Vi är socialister. Vi har principer. Vi har ställningstaganden. En av dessa är internationell solidaritet med våra kämpande kamrater som i dagsläget mosats av det religiösa och reaktionära paradigmskiftet runtomkring i hela världen.  Det är till dem vi sträcker en hand av solidaritet och det enda jag kan tänka mig att de säger till oss som svar är: låt det inte hända här. Behåll fokuset på det relevanta, på arbetarklassen.

Advertisements
Comments
7 Responses to “Det här med oheliga allianser, religion, antityskar och kulturrelativister”
 1. Awesome artikel. Något som skulle göra den ännu mer awesome är noter på direkta påståenden som händer. Något som jag gärna skulle vilja få källbelagt är att antityskarna förespråkar kapitalism i egenskap av socialister. Det är inte så att jag inte tror dig men det låter såpass way out there så jag gärna skulle se det själv

 2. Ayman says:

  http://contested-terrain.net/nuanced-history-of-the-anti-germans/

  “They denounce any collective social movement, any collective defense against neo-liberal imperialism and any claim for social justice as a “shortcut” false anti-capitalism. Any spontaneous popular anti-capitalism, based on intuitions of moral, solidarity and justice, is associated with the nazi-German “Volksgemeinschaft”, any criticism against exploiters and persons in power (instead of analyzing the objective relations of commodity production) is denounced as “structural anti-semitism.” For them, true anti-capitalism can only be the critical analysis of commodity fetishism made by enlightened intellectuals.”

 3. stellan says:

  Källor:
  Misshandeln i Tyskland av Salfister:
  https://linksunten.indymedia.org/de/node/59620 (Indymedia)
  http://islamversuseurope.blogspot.se/2012/05/german-antifascist-leftists-badly.html (CounterJihad källa)

  Filmer från demonstrationen:
  http://www.mrctv.org/videos/german-muslims-planned-riots-and-weapons-well-advance-may-1-demo

  Om antityskarnas teori, praktik och ideologi finner ni i kommentarerna ovan.

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. […] till sist skrev jag en text om religion, kulturelativister och antityskar. Den texten skall nu översättas och spridas av b.l.a. Projekt Antifa i […]Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: