Kort: Spelet är inte över

Bara för att pjäserna förflyttas i schack så tar inte spelet slut, bara för att förutsättningarna för dig som spelare skiftar i takt med spelets gång så är inte grundmotsättningarna över. Bara för att klasskampen och arbetarklassen förändras och förutsättningarna för vår kamp ändras över tiden,  så betyder det inte att klasskampen är över eller att kapitalismen nått sitt sista stadium. Arbetarklassen existerar fortfarande. Varje morgon är miljontals väckarklockor beviset för det. Men vi har tappat vårt språk med varandra, den hand av solidaritet som ska sträcka sig mellan oss i förståelse och identifikation för varandras situation.

Vår målsättning är därför att hitta, skapa och utveckla den kommunikation som behövs för att vi som klass ska lära oss att samordna, förstå och organisera oss som en enhet igen, att hitta igen gemenskapen, kärleken. Att hitta det språket är en grundförutsättning för att kunna bekämpa en internationell motståndare med den kraft av samordning och klassenhet som behövs av oss idag.  Detta språk, denna kommunikation och gemensamma förståelse, är också en grundförutsättning för att vi ska kunna krossa de liberala illusionerna om det klass- och arbetslösa samhället  och komma till kärnan av saker och ting i det brutala klassamhällets postmoderna samtid. Med empiri, statistik, naturvetenskap, filosofi, ekonomi, materialism och den jordnära, inkluderande, kampen så slipar vi våra vapen mot allt diffust och ambivalent framför oss. Arbetarklassens befrielse är en vetenskap, inte en idé, inte ett “förtryck bland andra” eller “utopi”.

Det globala samväldets kapitalistgrinande verklighet med all den gyttja, all denna splittring,  som omger oss idag försöker hålla oss på plats genom att desorientera oss, att få oss att tvivla på oss själva. Genom att vända ryggen mot vetenskap så lanserar den nya religioner mot oss som vi ska ge oss i kast i att dyrka. Samtidigt reser sig de gamla för att återigen förpesta vår klass.  De gör allt för att få oss att buga, nicka och kröka med ryggen. Idag självmant där de förut krävdes piskor, krig och svält. Genom sin politiska, ekonomiska och kulturella makt försöker eliterna utnyttja oss, styra över oss, muta,  förvilla och förvilda oss. Vårt språk ser bojorna. Överallt ser vi hur de försöker sätta band på oss, hur de försöker disciplinera oss.

De attackerar oss materiellt, intellektuellt, kulturellt. Människans “fria vilja” är reducerad till konkurrerande mediabolag. Från vad vi äter till vad vi läser så försöker de få oss att integreras i deras nyliberala biotopiska träskmark. Små kugghjul som vi är i den evigt expanderande kapitalistiska mardrömmen. Överallt ser vi hur de försöker göra oss till framtidens slavar, hur vi ska födas och dö. Vår roll är att resa oss från allt detta och att peka ut grundförutsättningarna i samhället igen, skingra alla dimridåerna och stoppa alla nihilistiska strömningar. Det är dags att bli farliga igen, att våga titta framåt. Att lyfta blicken från naveln. Det är dags att dra linjen i gruset, resa blicken och fast meddela åskådarna “Vilken sida står ni på?” – Vi har tröttnat på att fly. Vi har tröttnat på att se våra samhällen falla sönder. Vi har tröttnat på att vara rädda hela tiden.

Det finns därför inget som dagens elit fruktar så mycket som ordet: Arbetarklass. Det är där vi börjar vårt gemensamma språk. Det är där vi börjar slå tillbaka.

Comments
One Response to “Kort: Spelet är inte över”
  1. Erik says:

    Capital can never win, totally, once and forever. It must tolerate the continued existence of an alien subjectivity which constantly threatens to destroy it. What a vision: capital, living in everlasting fear of losing control over the hostile class it has brought into existence!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: