Konkursen av Saab

Efter många vändor fram och tillbaka begärdes Saab i december 2011 i konkurs. Åtminstone 7 500 personer ser ut att bli av med sina arbeten till följd av detta. Enligt beräkningar från Tillväxtverket handlar det om 4 000 heltidstjänster inom transportmedelsindustrin och ytterligare mellan 2 200 och 3 500 tjänster inom andra sektorer som är beroende av Saab. Det är egentligen inte 7 500 individer som drabbas genom att bli av med sina jobb, utan i själva verket 7 500 familjer. Att en familjemedlem blir av med sitt arbete och sin försörjning drabbar förstås även alla de andra. Det här drabbar en ort som redan har den högsta arbetslösheten i Västergötlands län på 14,2 %, nämligen Trollhättan. Den siffran kommer troligen att stiga rejält i och med konkursen.

Beskedet kring konkursen är inte särskilt överraskande med tanke på den senaste tidens händelser. Redan i april 2011 stoppades tillverkningen inom Saab. I juni stannade all produktion överhuvudtaget och i augusti kunde inte företaget betala ut löner till de anställda. Facket begärde Saab i konkurs i september och slutligen kom den faktiska konkursbegäran 19 december.  Med Saab försvinner inte bara arbetet för tusentals personer, utan också ett mycket stort tekniskt kunnande. Saab har varit i framkant på många plan, när det gäller femstjärniga resultat i krocktester, utveckling av aerodynamik och turbomotorer. Saabs tekniska kunnande har vidareutvecklat bilbranschen och är förstås en förlust för hela samhället om hela denna organisation slås sönder. En industriell infrastruktur riskerar att gå förlorad. Även om Saabanställda får nya arbeten i en avlägsen framtid går samhället miste om summan av de tekniska kunskaperna som finns kring tillverkning av Saabbilar.

Det finns några parter i processen kring Saab som har agerat och motverkat förslag till lösningar. Dels är det GM, som inte låtit kinesiska bolag få köpa Saab. Anledningen är att de vill försvara sin egen position på den kinesiska bilmarknaden och inte önskar någon konkurrens från Saab. Än värre är dock den svenska regeringens agerande, som dels har smutskastat Saab så fort tillfälle getts vilket medverkat till att skrämma iväg eventuella finansiärer. Regeringen har också på förhand uteslutit ett statligt ägande av Saab eller andra insatser för att vidareutveckla verksamheterna i Trollhättan. Regeringen har inte visat någon som helst vilja att agera för att försvara jobben för Saabarbetarna och verkar tycka att folk lika gärna kan få bli arbetslösa. Händelserna kring Saab-konkursen understryker Alliansregeringens avsaknad av en politik för att försvara industrin och därmed jobb och välfärd i Sverige.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: