Alliansens affärer med Saudiarabien

Nyligen har det uppdagats att den svenska borgerliga regeringen har försökt sälja övervakningssystem till Saudiarabien. Det mest anmärkningsvärda är att Saudiarabien är mer eller mindre ett medeltida feodalsamhälle med enväldig monarki. Landet har medeltida lagar och straff, inte bara dödsstraff, utan dessutom olika tortyrstraff såsom att hugga av olika kroppsdelar från människor eller liknande typer av brutala kroppsstraff som bryter mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och som avskaffades i många av världens länder redan under 1700-talet. I landet är alla former av politiska partier och demonstrationer förbjudna och att sälja övervakningssystem till ett sådant land är naturligtvis fullständigt oacceptabelt på alla sätt och vis.

Både Sveriges handelsminister och försvarsminister har haft centrala roller i dessa förbindelser med Saudiarabien. Allting har skett i hemlighet och de olika ansvariga personerna hänvisar till olika sekretessbestämmelser för att slippa svara på frågor. En inblandad svensk generalmajor har hävdat att övervakningssystemet i själva verket är en SOS Alarmcentral, men en ansvarig chef hos leverantören Saab berättar om att ”skydda folkflöden”, att kontrollera de muslimska pilgrimsplatserna så att inte människor trampar ner varandra. Även om detta övervakningssystem nu skulle kunna användas för den typen av saker är det förstås så att en stenhård diktatur som Saudiarabien absolut inte skulle tveka att använda övervakningssystemet även för att övervaka politiska motståndare i det egna landet, vilka riskerar dödsstraff och tortyr om de tillfångatas. Alltså kan det svenska övervakningssystemet leda till att ännu fler dödsstraff och tortyrstraff kommer att delas ut i Saudiarabien framöver. Programchefen vid Saab har dessutom svarat på den direkta frågan om han kan garantera att Saudiarabien inte kommer använda övervakningssystemet för sådana syften att han inte kan garantera detta. Om detta inte kan garanteras är det förstås oacceptabelt att genomföra affären överhuvudtaget.

Det blev till sist så att Saab valde att avbryta affären, men vill inte svara på varför. Saabs programchef säger däremot att det inte har något alls att göra med Saudiarabiens brott mot de mänskliga rättigheterna, utan det verkar man inte ha tagit hänsyn till överhuvudtaget. Den svenska regeringen skickade ursprungligen ett förslag på avtal med Saudiarabien hösten 2009 och i det hela ingick tusentals övervakningskameror samt flera underjordiska ledningscentraler. Underjordiska ledningscentraler låter knappast som ett SOS Alarmsystem som det har beskrivits som officiellt. Sveriges handelsminister skickade ett personligt säljbrev till Saudiarabiens inrikesminister i samband med det hela. Där skriver hon om en önskan att inleda ett nära samarbete mellan Sverige och Saudiarabien kring säkerhetsfrågor och har senare sagt att det hela har varit förankrat hos alla partier inom den borgerliga alliansen. Att önska ett nära samarbete med en regim som Saudiarabien är fullständigt förkastligt. Dessutom ska representanter för Saudiarabien i samband med den planerade affären 2009 ha fått besöka en topphemlig stridsledningscentral inom den svenska försvarsmakten, varifrån de svenska trupperna styrs vid ett eventuellt krig. Att släppa in representanter för en främmande makt till ett sådant utrymme är definitivt ett hot mot Sveriges säkerhetspolitik, men ändå skedde det.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: