Antisemitismens ansikten

Det judiska folket har på många sätt varit utsatta genom historien. Allt från förföljelser och mord till trakasserier och svartmålningar har jagat judar ända sedan några hundra år före Kristus.
Kristna har genom tiderna trakasserat judar på oförlåtliga vis och judar tycks ha blivit syndabockar för diverse problem sedan de kristnas svartmålningar av den judiska befolkningen. Och det var inte mer än drygt 70 år sedan ett av de värsta brotten mot judarna, men även mot mänskligheten, genomfördes – förintelsen på judarna.
Efter Hitlers fall och andra världskrigets slut har en gemensam kamp förts i Europa om att bekämpa antisemitismen och nazismen för att göra det tryggt för judarna att leva här.
I Sverige har antisemitismen varit relativt låg sedan 50-talet, med undantag från vissa små nazistiska grupper som då och då utfört hatbrott mot judar. Dessa nazistiska krafter har dock alltid mött ett massivt motstånd från speciellt vänstergrupper, då vi har en lång och stolt tradition av att krossa nazism, antisemitism och andra fascistiska ideologier och uttryck.

Idag kan vi dock se hur antisemitismen återigen ökar i Sverige och i Europa och än en gång får judar utstå en upptrappning av hatbrott emot dem. Nazistiska grupper trakasserar fortfarande judar, i Ungern förföljer nazister och andra högerextrema grupper judar och romer, men också i andra europeiska länder där nazister får fäste pågår antisemitism. En stor orsak till ökningen av judehatet står islamisterna för i Sverige. Om man tittar på Levande historias undersökning om antisemitism från år 2003, ser man hur stor antisemitismen är bland muslimer i Sverige i relation till hela Sveriges befolkning.

”Resultaten tyder på att antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder till judar är jämförelsevis mer utbredda bland muslimer än bland kristna och icke- religiösa. Bland vuxna hyser 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer en systematisk antisemitisk inställning jämfört med 5 procent totalt. ” – Levande historia

I Mellanöstern pågår det en massiv propagandavåg mot Israel men också emot det judiska folket och en bild av onda och smutsiga judar målas upp i arabiska medier och muslimer hetsas till att hata judar. Därför är det inte så konstigt att antisemitismen ökar i Sverige i och med invandring, men också på grund av en pågående radikalisering av bland annat muslimer. I Frankrike såg vi för någon månad sedan hur en islamistisk man sköt ihjäl judiska barn när dessa var på väg till sin judiska skola och i Sverige kan vi höra om hur judar trakasseras på väg till synagogan. Antisemitismen har fått ett nytt ansikte i Sverige och judar berättar om hur de känner sig otrygga och rädda här, inte minst i Malmö där antisemitismen slagit till hårt. Det är ingen slump att Malmö är en av de städer med mest muslimer i hela landet, och därför finns det också en naturlig risk för att reaktionära krafter mobiliserar sig där och islamismen blir starkare och därmed också antisemitismen.

Israel- och Palestinakonflikten har dessutom lett till ökad antisemitism i Sverige då judar som bor här tycks få skulden för konflikten, vilket är helt absurt. Det har till och med gått så långt att den socialdemokratiske ledaren i Malmö, Ilmar Reepalu, begärt att judar, i synnerhet judiska församlingen, skall gå ut med att de tar avstånd från staten Israel. Jag tror tyvärr inte att han är ensam om att ha denna syn. Men då undrar jag: anser han även att alla muslimska samfund skall ta avstånd från de muslimska diktaturerna Saudiarabien, Iran, Afghanistan, Pakistan, Förenade Arabemiraten och så vidare? Troligen inte då det hade ansetts som islamofobiskt.

Israelfrågan har delat upp de politiska ideologierna i två olika sidor. På ena sidan står de som är för Palestina – islamister, nazister och stora delar av vänstern. På andra sidan står Israelvännerna – liberaler, sverigedemokrater och andra populistgrupper runt om i Europa. Samtidigt ser man från levande historias undersökning att grupper på den politiska skalans vänstra ytterkant, syndikalisterna och Kommunistiska Partiet, är de minst antisemitiska av alla, tillsammans med Kristdemokraterna, medan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har större antisemitiska tendenser. De som är mest antisemitiska är självfallet de på högerkanten, ND och SvP. Men också SD ligger högt trots den Israelvänliga politiken som SD:s partitopp har.

Att vänstergrupper är minst antisemitiska gör situationen ännu märkligare egentligen, varför ser vi inte då ett motstånd från dessa vänstergrupper idag? Har Israelkonflikten gjort att vänstern totalt struntar i den ökande antisemitismen i Sverige? Eller är det så att vänstergrupper återigen väljer att stå på religiösa islamisters sida enbart för att inte verka islamofobiska?
Om det istället hade varit nazister som hade stått för det ökade judehatet idag, så hade vänstergrupper direkt varit ute och försökt bekämpa dessa krafter. Det är jag helt övertygad om, men när det kommer till islamister så lyser återigen vänstern och socialister med sin frånvaro. Det gör mig mycket besviken. Islamister och nazister har i Sverige gått tillsammans för att protestera mot Israel och den judiska befolkningen. Dessa två reaktionära grupper utgör tillsammans ett hot och måste båda bekämpas.

Jag är ingen religionsförsvarare, tvärtom så avskyr jag alla monoteistiska religioner och anser att religion inte bör finnas i det offentliga rummet överhuvudtaget. Men jag accepterar inte antisemitism och jag kommer alltid att försvara judar och det borde alla vänstermänniskor göra, oavsett vilket ansikte antisemitismen har för stunden.

Advertisements
Comments
9 Responses to “Antisemitismens ansikten”
 1. Det blir en problematisk text på ett sätt när du utelämnar Sionismen, alltså den judiska nationalismens roll, i både den ökande antisemitismen, men även i den storisraeliska politiken. Mellan islamister, och sekulära muslimer / Sionister, och sekulära judar – så existerar det väsentliga skillnader ur både religiös och politisk synvinkel men de förstnämnda grupperna som huvudanledningar till den fortsatta konflikten (Som expanderar sig över hela Europa i takt med krigen). Nu med den utdöende sekulära Panarabismen, som följd av “våren”, och tillsättningen av fler salafister och andra islamistiska grupper kring Storisraels intressesfär kan vi räkna med mer konflikter där nere. Att poängtera är även att Israel sedan ca 10 år har en stark extremhöger i maktpositionerna, bland annat med kopplingar till SD, som knappast kommer acceptera provokationer från eventuellt kaxiga salfaister (arabisk extremhöger) i egypten.

  Så situationen ser ut ungefär så här för mig: extremhöger vs extremhöger på religiös grund, geopolitisk grund och politisk grund i mellanöstern. Denna konflikt mellan dessa två poler, araber och judar, skapar sedan i sin tur vågor av t.ex. antisemitism och islamofobi etc som drabbar vanliga sekulära utövare, även långt utanför konfliktområdet,, som annars enbart bara är brickor i spelet mellan de imamer/rabbis som driver konflikten vidare..ytterst är det de religiösa grupperna/lobbyn/politiska krafterna som är ansvariga för att konflikten, och då även polariseringen överlag i EUropa mellan dessa två religiösa världsbilder, fortsätter. Kontentan blir också en win-win situation för extremhögern, som de facto har det politiska mandatet bland både islamister och sionister, och det är också ett incitament för att konflikten ska fortsätta – att vissa politiska grupper (isrealisk extremhöger, hamas, hizbollah) tjänar oerhört på dagens situation. .

  Varken i synagoga eller moské i mitt samhälle är mitt svar, 100% sekulär 🙂

  • ungsocialist says:

   Ser att du valt att bara nämna Israel-palestinakonflikten. Det känns lite märkligt då min artikel handlar just om att vänstern inte väljer att se den ökade antisemitismen på grund av just det. Du gör likadant, du börjar direkt att skriva om läget i Israel och om sionism, alltså det som de svenska judarna får skulden för och därav en av anledningarna till ökad antisemitism i Sverige. Du kommenterar inte ens antisemitismen mer än att påstå att antisemitismen skulle ökat på grund av sionism, det är faktiskt absurt, och jämförbart med att att arabhat skulle bero på den palestinska nationalismen. ( Sionism är judisk nationalism. Fatah,etc är palestinsk nationalism)

   Den judiska befolkningen i Europa och Sverige skall inte bli skuldbelagda för Israelkonflikten på samma vis ska inte alla araber bli skuldbelagda pga av palestinsk nationalism eller Hamas. ( Eller irländare ska inte bli skuldbelagda pga av irländsk nationalism… för att göra poängen ännu tydligare) Och hela min poäng i artikeln är att vänstern, även om det är islamisterna som står för det ökade judehatet i Sverige, måste agera och ta ställning mot antisemitism.

   • stellan says:

    Ungsocialist: För att förstå antisemitism måste vi förstå alla former av liknande idékoncept. I fallet med modern antisemitism så hämtar den sin låga från Israel/Palestinakonflikten då tidigare koncept om t.e.x. internationellt judisk bankväsende etc har visast sig föga fruktssamt (folk skiter helt enkelt i vilken religion kapitalisterna har numera). Därför måste vi diskutera den konflikten om vi ska få bukt med problemen här hemma. I fallet Malmö är det värt att poängtera även att lokala rabbin knappast kan anses vara en sekulär, modern, jude utan tillhör högerfalangen i judendomen – åtminstone efter den knapphändiga kritik som finns till varför USA känner sig tvugna att skicka “superjudar” till Malmö.

    Fatah är inte palestinsk nationalism, åtminstone inte längre, då den organisationen var i stora drag sekulär. Palestinsk nationalism idag är i stora drag som den judiska, dvs religiös.

    Självklart ska alla judar inte skuldbeläggas för israelkonflikten, MEN, det fråntar inte faktumet att det är just den konflikten som ger antisemiterna vatten på sin kvarn. Det behöver inte ha ett jota med en sekulär jude på typ Island att göra. Men så är ändå fallet.

    • ungsocialist says:

     Stellan,

     min text tar ju upp det problem att israel-palestinakonflikten leder till ökad antisemitism då folk inte verkar kunna separera det som händer i mellanöstern från vanliga judar eller sekulära judar eller rabbiner i Sverige. Återigen kan man se hur judar, vare sig var de befinner sig i världen, skuldbeläggs för något absurt. Vi verkar vara överens om att Israel-palestinakonflikten leder till ökat judehat i Sverige. Frågan är om vi är överens om att det är fel? Annars förstår jag inte riktigt vad det är du vill diskutera. 🙂

     En sak jag reagerar på är att du säger att Fatah inte är nationalistisk på grund av att de blivit mer religiös, menar du att religiositet inte kan förenas med nationalism? För det är exakt vad som hänt. Ditt andra påstående om att Israels nationalism är religiös är inte korrekt. Det finns ortodoxa judar i Israel, absolut. Men de största sionisterna, alltså nationalisterna i Israel, är inte religiösa.

 2. Kloma says:

  Problemet med denna text är att självklart ska vi ta all rasism på alvar. Men den mest drabbade gruppen av rasism idag är de som kommer från muslimska länder. Det är framförallt dem som diskrimineras på arbetsplatser, bostäder m.m. Det är moskeerna i Malmö som brunnit vid flera tillfällen inte synagogorna. Det är muslimer som dödats och beskjutits av den så kallade lasermannen inte judar. Så att precis som borgelig media gnälla över den ökade antesemitismen är att skjuta sig i foten. På samma sätt är det i min mening ett misstag av så kallade antirasister dela upp rasism i under grupper. Antisemitism, antiromanism islamofobi. Det är kort o gott rasism. Fler ord för samma betydelse behövs inte

  • ungsocialist says:

   Visst drabbas muslimer i Sverige av diskriminering, det tror jag ingen skulle säga något emot. Men det tar inte bort det faktum att 39% av de som räknar sig själva som muslimer i Sverige är antisemiter (enligt levande historias undersökning). I min text betonar jag till och med att det är islamister som står för ökat judehat och inte vanliga muslimer trots att det även är vanliga muslimer som hyser agg mot judar, vilket man ser i levande historias undersökning.

   Sen är det inte judar som är ute och bränner ner mosker utan oftast nazister eller andra högerextrema grupper. Däremot har islamister trakasserat judar i Sverige och vandaliserat synagogor, kan du ta upp ett enda exempel där judar trakasserat muslimer påväg till mosken i Sverige? Där är skillnaden.

   Du säger att antisemitism och islamofobi är samma sak och därmed rasism. Detta stämmer ju inte. Antisemitism är rasism då antisemitism är hat mot hela den judiska befolkningen och därmed den judiska “rasen”, vare sig dessa är troende eller ej, kolla bara på nazityskland, det räckte att en person hade någon i släkten som var jude så blev denna en ond eller smutsig jude som försökte styra världen – detta är antisemitism. Islamofobi, som du säkert hör på namnet, är någon som har en “fobi” eller ogillar islam. Vissa kan dock, som du uppenbarligen, mena att islamofobi skulle vara en rasism mot folk från muslimska länder, räknas iranier som flytt från islam in här då om dessa blir kränkta av någon svensk? Nej, då är det rasism, då man trakasserar någon på grund av deras etnicitet eller liknande, inte religion.

   Enligt ditt resonemang skulle det egentligen vara svenskar som är mest drabbade av rasism och inte muslimer, då du inte räknar i förhållande till mängd, vilket man brukar göra. Korrekt räknat är det procentuellt fler judar som blir drabbade av rasism än muslimer, då judar är mycket färre än muslimer.

 3. Jullan says:

  Finns det någon länk till denna undersökning?

 4. Emil says:

  Det e ju pga Israel och sionismen som religiositeten förvärrats och ökat i regionen! Att starta ett religiöst centrum i det tokreligiösa Mellanöstern kan inte gå annat än käpprätt åt helvete. Dessa sk “revolutioner” som Israel Amerikaner hetsat folken till genom att söndra, sen härska är ju 100% sionistiska verk. Folken på gatan därnere vill egentligen bara ha högre lön inget annat i Libyen,Syrien, Egypten och Afghanistan. Att judar i värdländer som Sverige håller sin kärlek till Isarel är ju ytterligare bekymmer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: