Förortsromantik i bruksorten

Nu ska jag tala om någonting självupplevt under den egna uppväxten, och det är just den kultur som kom att växa fram där jag växte upp när jag gick i högstadiet. Jag kommer från en förbrukad bruksort i mellersta Norrland. Där, liksom många andra platser, romantiseras kriminalitet, men det gör den även i film, musik och i vänstergrupperingar.. en s.k. ”gangsterlivsstil”. Drömmar om att göra det perfekta rånet och att kunna leva det härliga livet, med destruktiva yttringar. Denna livsstil fick uttryck genom vår klädsel, men även genom småfiffel och kriminalitet som kom att ses som något statusgivande, men det sista kom att sätta många i klistret.

Hiphop, glorifierande av våld och narkotika blev in på skinnet – något som aldrig, i samma utsträckning i alla fall, existerat. Jag tänker inte sitta här och moralisera kring dessa frågor, men jag kan med all rätt säga att detta gjorde att vänner och bekanta hamnade, men även hamnar, i trubbel. Arbetarklassen är starkt överrepresenterade i fängelser, anstalter och dess ungar får generellt sett sämst betyg. Det man även måste se i sammanhanget är att ”gangsterlivsstilen” är en motreaktion mot dagens samhälle, en destruktiv motreaktion. Där man inte bara skadar sig själv, utan även nära och kära. En förälder ska aldrig behöva begrava sina barn och jag som 17 -åring ska inte behöva ta ett sista farväl av en jämnårig kamrat som pajat sitt liv och senare avslutat det.

Är man inte bäst på att vara bäst, så blir man bäst på att vara sämst”, sa min lärare till mig en gång med nedstämd ton. Då kanske jag inte förstod exakt vad hon menade, men idag förstår jag. För visst är det så. Är det svårt att nå samhällets mål måste man finna alternativa sätt att nå dessa eller andra mål. Kan du inte få den där utbildningen eller kneget, ja, då får du finna alternativa sätt för status och pengar. Samhällsklimatet blåser än kyligare när det alternativa sättet ses som något mer än bara ett alternativ till traditionella mål såsom utbildning, familj, villa, schysst jobb osv.

Men hur motverkar man detta då? Brott, eller vad man ibland kallar avvikande beteende, påverkas det egentligen av straffens längd eller antalet fängelser? De flesta inom vänstern svarar nog ”nej” till detta. Men följdfrågan är då, hur minskar man brottslighet och avvikande beteende? För högern har fått monopol på praktiska frågor om ”lag och ordning”, medan vänstern ses som teoretiker och skrivbordstyckare. Visst kan man teoretisera bort, som vänstern ofta gjort, och gett spelrum för högern genom att förklara att kapitalismen är den som är boven i dramat. Teoretiserar brottsligheten och gänglivet till den grad att praktiska lösningar försvinner, då ”avveckling av kapitalismen” inte är en praktisk lösning idag. Än värre är det när vänstern ser brottslighet som något häftigt eller någon politisk motreaktion till kapitalismen.

I likhet till förorterna så är WCT-tröjor, droger och våld något som ses synonymt med min hemort idag. En ort byggd kring industri som idag inte behövs i marknadens logik, en ort som ”utbildar IV-elever” och med en väldigt speciell sammanhållning, då ”golare har inga polare”. Men för att återkoppla, vad gör man när ynglingarna väljer denna alternativa väg? Jag vill påstå, som jag skrev tidigare, att ju svårare det är att nå samhällets utsatta mål och moderna saker såsom självförverkligande, ju mer brottslighet kommer det finnas. Nej, det finns inget vackert med vandalism, det finns inget vackert med ghetton och inte heller några skönheter med att leva på styva linan. Vi måste kräva en bättre skola för den svagaste eleven, försöka skapa arbete åt alla, sprida vårt röda budskap och motarbeta avvikande beteende. Istället för att glorifiera problem så ska försöka vi lösa dem. Arbetarklassen behöver inte fler antihjältar.

Advertisements
Comments
2 Responses to “Förortsromantik i bruksorten”
  1. Fenomenet med ubrban subkultur och urban kriminalitet/identitet på landsbygden är verkligen “speciell”. Men fenomenet förklarar också, med kraft, vilken makt media och medias normer har på dagens ungdomar. Det blir ju patetiskt när man t.ex. står i en liten ort med 1/2 öppna affärer överhuvudtaget, nedstängt postkontor och avfolkning, bussarna går knappt längre – den enda slkönheten ligger närmast till naturen och lugnet – och några glin glider upp med 50 cent i bilen och imiterar en drive-by.

    Det är ju så skrattretande så man nästan funderar att anmäla dem till skansen för att ställas ut som den bristande länken. Nej bruksorten är inget “ghetto” i ordets kulturella betydelse – det betyder däremot inte att bruksorterna idag är de fattigaste kommunerna i sverige med störst andel socialbidrag, arbetslöshet, utbrändhet, lägst utbildningsnivå, störst barnfattigdom etc etc. I den situationen bör vi snarare bygga upp en stark kämpande identitet för våra ungdomar än att importera in ett apbeteende som knappast kan kallas inhemskt och konstruktivt. Låt kidsen vara stolta över varifrån de kommer istället, det är ingen skam att vara ganska tidstypisk bortglömd svensk arbetarklass i norrlands inland – det är snarare något man ska lyfta fram och förstärka – och lär dem kämpa för sin ort, sin identitet, och sin framtid. Förr i “gröna vågen” på 70-.talet och tidigare, under arbetarrörelsens glansår, så byggdes en stark identitet upp, en stolthet i arbetet och att bo utanför storstäderna – något sånt är intressant att återgå till – lyfta fram naturen, lugnet, friheten, integriteten etc. Får vi mer folk, så kan vi också börja rusta upp våra samhällen igen – och då kommer 17 åringar från Lycksele inte tro att de är en del av “kartellen” längre – och bygga upp en egen identitet istället.

    • Anonymous says:

      Det är ingenting i gangsterism och mindre orter som motsäger varandra, kolla exempelvis dokumentären Bangin in Little Rock. Så länge man däremot har ett kulturmoralistiskt perspektiv och inte ett subjektivt materialistiskt blir det såklart förvirrande (ha ha ha, underbart roligt att få möjlighet att kalla er kulturmoralister).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: