Kort om moral, liberalism och vänstern som etisk rörelse

Apropå: Tycka-synd-om politik, hendebatter, diskussionen om vänsterpolitikens förändring (klass -> enskilda frågor), individualiseringspolitik, moraliska rättesnören, politisk korrekthet, livsstilistiska politiska upplysningsprojekt och allomfattande pekpinnepolitik, frysa ut “obekväma personer” och att inte passa in i den postmoderna socialliberala vänsternormen:

“Den borgerliga humanismen, som representerar  mellanskikten i samhället, sträcker mångsidigare än allt annat i livsåskådningsväg, som nu förekommer, ut en hand till vänster och kommer med stor sannolikhet så småningom att slitas itu, då de båda jättarna söka draga den ädle, som alltid vacklar, till sig. Men genom att släppa efter i dragkampen gagnar man endast motståndaren. Genom att betrakta socialismen som en religiös, etisk idé anpassar man sig endast till liberalismens tankekategorier och genom att införa ideal istället för konkreta, jordiska intressen rycker man endast teori och Praxis isär och hotar att  förvandla en rörelse på jorden till en himmelsk rörelse, politiken till religion.”

– Socialdemokraten 1936.

Och det var precis det vi blev. Religion, dogmer, åsiktspaket. Knutbytendenserna går som en röd linje genom “radikala vänstern” där vi hellre gallrar internt än arbetar expansivt och rekryterande. Vår ambition är något annat. Det är det jordnära, det är klasspolitik, det är makro istället för mikro, det är fria istället för döma,  det är landsbygd och bruksort, det är vi allihopa med alla våra brister och tillkortakommanden som säger ifrån mot dagens samhälle. Men det är också disciplin, ordning, taktik och målsättningar.  Klassenheten och det jordnära, verkliga, samhälleliga enar oss.

Vi förkastar vänsterpolitiken som stöter ifrån människor, vi bygger istället en som inkluderar, radikaliserar, organiserar. Det är dags att resa kritiken mot vänstern som religiös och etisk rörelse. Vi kämpar för vår klass, inte för vår personliga självförverkligandes skull.

 

Advertisements
Comments
2 Responses to “Kort om moral, liberalism och vänstern som etisk rörelse”
  1. Anonymous says:

    Varför “landsbyggd och bruksort”?

    • Robin says:

      Det Stellan menade är att dessa två försvinner. Socialism är inte bara storstad det är även landsbygd och bruksort.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: