Hotet mot kvinnan

Att kvinnan har blivit mer jämställd mannen i västvärlden är de flesta överens om. En positiv utveckling har skett de senaste decennierna på grund av en hård och lång kamp som feminister tillsammans med socialister kompromisslöst fört. Kvinnan kan idag leva som hon själv behagar. Hon kan jobba utan att bli kritiserad, hon kan gifta sig med vem hon vill utan att bli straffad, hon kan ingå i det politiska livet utan att ignoreras, hon kan studera, hon kan välja att klä sig i byxor, hon kan ha vilken frisyr hon vill helt synligt för allmänheten, ja hon har samma rättigheter som vilken västerländsk man som helst.

För de allra flesta kvinnor är detta en självklarhet, speciellt för de som är i min ålder och yngre. Vi har vuxit upp med arbetande mammor, kanske skilda eller till och med ogifta mammor. Vi har gått i skolan lika länge som våra killkompisar och vi har förhoppningsvis haft samma framtidsmöjligheter som killkompisarna också. De flesta västerländska män ser även de, detta som en självklarhet. Detta är en del av den västerländska kulturen helt enkelt. Men så ser det tyvärr inte ut överallt. I andra delar av världen är denna jämställdhet inte ett faktum, snarare är det det motsatta som istället är en självklarhet.

En stor och väldigt viktig anledning, och även förutsättning, till att vi kommit så här långt i väst är tack vare att vi har sekulariserats, med undantag från vissa länder. För ofta är det just religion som håller tillbaka kvinnans frihet, vilket man tydligt kan se runt om i världen.

De länder där kvinnan är som mest förtryckt är där religion styr landets samhällsstruktur. Tydliga exempel på detta är Afghanistan som är världens farligaste land att vara kvinna i, vilket styrs enligt islam, Saudiarabien är också ett klockrent exempel, ett wahhabitiskt land vilket är det mest kvinnofientliga landet i världen. Men dessa länder är inte speciella, hela Mellanöstern, förutom Israel, är kvinnofientliga och de alla styrs utifrån islam.

Det är inget mysterium att det ser ut som det gör i Mellanöstern, det är egentligen väldigt enkelt. Islam är en religion där kvinnan är mindre värd än mannen, islam är förtryckande och dömande, därför är det rätt självklart att om ett land styrs utifrån sådana principer, som finns i koranen, så kommer det landet aldrig någonsin att kunna bli jämlikt. Samma sak gäller för de länder som styrs utifrån kristna principer, även bibeln är en vidrig bok full med kvinnoförtryck och homohat. I Afrika finns det flera kristna länder där kvinnan förtrycks och där homosexuella, precis som i Mellanöstern, förföljs och mördas. Om allt beror enbart på religion är självfallet svårt att säga, det finns även kulturella faktorer som spelar in, ett exempel på en kvinnoförtryckande kultur är hederskultur.

Vad har detta med Sverige eller västvärlden att göra då? Sverige är ett sekulärt land, absolut. Men det finns hot mot kvinnans framtida ställning. Nazism, konservatism, islamism, kristen fundamentalism, ja alla dessa reaktionära krafter som vill se en historisk tillbakagång och en religiös ökning är hot mot jämlikhet. På samma sätt som många kvinnor i Mellanöstern dagligen kämpar emot kvinnofientligheten i sina länder och för ett sekulärt och jämlikt land måste vi i Sverige, om vi vill behålla jämlikheten här, också bekämpa dessa kvinnoförtryckande krafter.

Vänstern i Sverige har varit alldeles för likgiltig när det kommer till religiös fundamentalism, de har stått minst sagt handlingsförlamade och varit näst intill nyttiga idioter åt diverse religiösa dårar som Hamas eller Hezbollah. Vänstern, socialdemokratin och arbetarrörelsen måste sluta att försvara olika religioners och kulturers diverse dårskapliga traditioner och regler och istället ta avstånd från alla dessa former av kvinnofientlighet och religiös extremism.

Som kvinna har jag stött på flera av dessa kvinnofientliga krafter, vilket jag tror alla kvinnor har någon gång. Men det finns vissa tillfällen där inget sådant borde förekomma överhuvudtaget och det är när vänstern eller arbetarrörelsen är närvarande. Om vänstergrupper tillåter dessa religiösa fundamentalistiska krafter att närvara på arrangemang eller demonstrationer eller liknande så måste de också tillåta nazister eller andra högerextrema grupper att gå i deras led, annars är dagens vänstergrupper inget annat än ett gäng hycklande kulturrelativister som tycker att religion och stenålderskulturer är viktigare än kvinnans frihet och klassidentiteten för den delen.

Comments
3 Responses to “Hotet mot kvinnan”
 1. Ag says:

  En intressant analys att ta upp vore kring den materiella bas den kvinnofientliga ideologin kommer ur.
  Afghanistan är ett av de mest underutvecklade länderna i världen. Folket lever i små klanbaserade samhällen där klanledaren är ledaren för familjegruppen. Industrin i landet är nästintill obefintlig och utbildning och skrivkunnighet är ofta begränsat till koranskola om ens det. Samhället har extremt patriarkala drag och kvinnor isoleras i hemmen för att sköta hem och barn. Landets produktionssätt och sociala strukturer är närmast att liknas vid det som rådde i Europa innan feodalismen

  Överbyggnadens utformning har en viss frihet inom basens ram, två länder med ungefär samma ekonomiska struktur och utvecklingsnivå på produktivkrafterna måste inte ha exakt samma statsskick. Men att förena två så skilda saker som parlamentarisk demokrati eller jämlikhet med ett klansamhälle är som exemplet visar inte möjligt.
  Detta kan man inte bortse ifrån, utan jag tror det är nödvändigt att ha i bakhuvudet när vi analyserar och bemöter teologiska antifeministiska tokar. Därför skulle jag säga, nej det beror inte på religion. Religionen är det ideologiska uttrycket för det förhärskande produktionssystemet. Stora delar av världen är inte industrialiserade utan befinner sig organisatoriskt ett par hundra år efter oss även om de har en del av de prylar vi har i de industriellt utvecklade länderna.

  Blir ju om inte annat “teoretiska bevis” för varför socialismen inte är möjlig utan en industriell och kapitalistisk utveckling innan den.

 2. Oz says:

  Mycket bra text av Ung socialist.

  Till kommentaren ovan:
  Det stämmer mycket det du säger. Framförallt beskriver du en oerhört viktig sak att socialismen inte är möjlig utan en kapitalistisk utveckling innan.

  Dock missar du fullständigt skillnaden med länder med liknande standard och dess inflytande av religion.

  Jämför Kuba och Afganistan. Två fattiga länder men enorm skillnad i kvinnofientlighet.
  Eller ta Afganistan under Sovjets ockupation. betydligt bättre för kvinnorna.
  Eller det rika Saudiarabien jämfört med ett lika rikt västerland. Enorm skillnad i kvinnofientlighet.

  Eller ta Iran innan islamska revolutionen. Det var ett skitsystem innan, men jämlikheten var betydligt bättre, trots samma utvecklingsnivå.

  Eller Irak på sjuttiotalet när kvinnor slapp ha slöja och kommunistiska sekulära partier var starka och därmed också feminismen. Jämför det med nu, när man avrättar kvinnor utan slöja.

  Så samtidigt som man kämpar för ett klasslöst samhälle måste man även bekämpa fascism och religiösa ideologier.

 3. Ag says:

  Nu håller vi ju i sak med varandra så det blir ju kanske en lite konstig debatt, men jag skulle mena att jag inte skjuter brevid målet.
  Poängen ligger inte i materiell standard i relation till religion. Eller i materiell standard överhuvudtaget. Kanske bara var otydligt uttryckt från min sida. Vad vi sett i afghanistan och liknande länder är ju en regression (kanske en cementering i.om man kan ifrågasätta hur väl utvecklad industrialiseringen var i respektive länder) mot mer förkapitalistiska förhållanden sett till politisk makt. Saudiarabien är ju de facto ett feodalt land med modern teknologi. Kuba får man väl ändå se som hyffsat industraliserat, och Afghanistan under Sovjet var väl i så fall att betrakta som en efterbliven avkrok i ett annars till viss del industriellt land. Numera är det ju en politisk enhet utgjord av denna produktionsmässiga efterblivenhet.

  Så vad vi får egentligen är ju immigration av människor som inte är uppväxta i kapitalismen, som kommer från helt andra produktionsförhållanden.

  Vilket leder oss in på ganska intressanta sidospår vad gäller analysen av den globala kapitalismen, hur långt utvecklad är den egentligen? Den är ju absolut global, men frågan är ju om den över jorden totalt trängt tillräckligt djupt och byggt upp tillräckliga motsättningar för att verkligen gå in i sina ålderskriser. Jag tänker paraleller till analyserna man gjorde under 1910talets början när man insåg att kapitalismen fortfarande hade stora marknader kvar att exploatera. Intressanta tankar är det iaf!

  Roligt med den här sidan, den har satt igång hjärnceller som inte använts så frekvent på ett tag!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: