Socialdemokratiskt rådslag med mig själv.

Rester av en mening som Norma Delbonis och jag skrev 1973 som protest mot det USA-stödda kuppen i Chile. Norma dog i strid 1977.

Bilden representerar resterna av en text som Norma Delbonis och jag skrev 1973 som protest mot den USA-stödda kuppen i Chile. Norma dog i strid 1977.

 1. Ingen vinst kan accepteras som är kopplad till elementära behov som alla har: äldreomsorg, sjukvård, grundutbildningar, säkerhet, etc (Ändring i grundlagen)
 2. Gratis trådlöst bredband i hela landet
 3. Alternativa pedagogiska system tillåts men ingen vinstdrivande skola. All skolverksamhet ska förstatligas.
 4. Avskaffa fri bosättningsrätt för flyktingar utan hänvisa till kommuner med få flyktingar och många arbetstillfällen
 5. Kriminalisera arrangerade äktenskap
 6. Inga religiösa symboler i skolan eller hos dem som innehar offentliga tjänster
 7. Utreda en begränsning av kommunens ansvarsområde
 8. Höjda skatter för höginkomsttagare
 9. Bygga nytt, riva fula bostäder
 10. Högre skatter på bilar
 11. Kärnkraft ska bort
 12. Skattestöd till utveckling av alternativ energi
 13. All sponsring ska motarbetas, det är ett odemokratiskt fenomen
 14. Kvinnojourer blir kommunala/statliga
 15. Värnplikt avskaffas
 16. En professionell armé skapas som även kan bistå vid stora katastrofer
 17. Säkerhetspolisens resurser och befogenheter ökas: en demokrati med muskler. Gränsen går vid tortyr.
 18. Statliga investeringar inom områden av nationellt intresse
 19. Kollektivtrafiken utvidgas, moderniseras och görs avgiftsfri
 20. Skapande av en internationell MR-domstol
 21. Monarkin avskaffas inte men den får inga skattepengar
 22. Fri entré på alla muséer
 23. Socialdemokratin skaffar sig en egen TV-kanal
 24. Pensionssystemet görs statligt, alla förluster kompenseras och inga pensionspengar får placeras i aktier eller fonder
 25. Inga arbetsgivaravgifter betalas av den som anställer invandrare
 26. Förnyelse inom fackföreningsrörelsen
 27. Kräva att alla importerade produkter tillverkas av arbetare som är fackanslutna
 28. Sverige ska bli världens samvete
 29. Kopiera det israeliska systemet med stora taxibilar som har en bestämd tur, väldigt billigt, som komplement till taxi och buss.
 30. Public service ska förstärkas och inte förväntas konkurrera med kommersiell TV men ge ett annat utbud
 31. Lägga ner landstingen
 32. Barnkonventionen blir svensk lag
 33. Lag mot utseendefixering efter argentinsk modell, där alla klädkedjor åläggs att ha ALLA storlekar av samma plagg, inte bara för smala tonåringar
 34. Fria sprutor för narkomaner
 35. LVM-lagen ska ses över och tillämpas med full kraft
 36. Kriminalvård reformeras för att minimera återfall med betoning på planering för frigivning
 37. Polisreform: alla poliser får återkommande utbildning och handledning en månad om året.
 38. Statliga företag får inte säljas utan två konsekutiva riksdagsbeslut med 2/3 majoritet.
 39. Grundlagstillägg statens mål är jämlikhet dvs avskaffandet av klassamhället
 40. Stöd till starta företag med högteknologisk profil
 41. Lägg ner “oklara” myndigheter, utreda statens verksamhetsgränser
 42. Skola upp till 16 år, sekulär, neutral, vetenskaplig, obligatorisk
 43. Studiemedel omfattar även sommaren, ökad bidragsdel
 44. Skyddad anställning, i stället för socialbidrag , ALLA SKA MED, ALLA SKA ARBETA
 45. Gps-bevakning av misshandlande män eller personer med besöksförbud
 46. Hemlösa ska bort inom 1 år
 47. Lagreglera lobbyismen
 48. Stöd för självständig media
 49. Biståndspolitik, ett land i taget under tio år
 50. Reformera skolverket så att överraskande inspektioner garanterar att lagstiftningen efterföljs
 51. Stamcellsforskning uppmuntras och subventioneras
 52. Arbete för ny entydig FN-stadga med MR-deklaration
 53. Organdonation: allas organ doneras efter döden om inte personen meddelat motsatsen
 54. Giftig och onyttig mat ska bli dyrare
 55. Tunnelbanan ska rustas upp och moderniseras
 56. Radikala urbana lösningar ska utvecklas och bejakas
 57. Lag mot oljeberoende: olja ska fasas ut
 58. Manlig omskärelse av pojkar förbjuds
 59. Kemisk kastrering av sexförbrytare som återfaller
 60. Förbjuda all välgörenhet
 61. Förbjuda utländskt stöd till kyrkor/moskéer
 62. Lägg ner Levande Historia och ersätta det med en myndighet som hanterar kränkning av de mänskliga rättigheterna utan att ta hänsyn till ideologisk bakgrund
 63. Apoteket tillbaka till staten
 64. Förbjuda alla bemanningsföretag
Comments
2 Responses to “Socialdemokratiskt rådslag med mig själv.”
 1. Andreas says:

  det personliga är politik !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: