Bildning och utbildning


Jag var på en föreläsning den andra april där föreläsaren sa, och jag citerar, ”industrialismen har varit en framgångssaga”, och gjorde även uttryck för att ”reallönerna ökade genom att produktiviteten ökade”.  Jag var den enda som verkade ha reagerat på dessa två helt felande åsikter, men jag drack mitt kaffe i tysthet. Men jag tog upp det efteråt med mina vänner som också var där.En av dessa erkände att han inte visste vad reallön är för något och en annan sa ”men fackföreningar och ideologier ska ju tas upp på nästa föreläsning”.  Den ene förstod inte vad termen betydde och den andre kunde inte se sambandet mellan A och B (relationen mellan reallön och facklig samt politisk kamp).

Ja, och tanken som slog mig är just det man ofta slår på trumman om, ”kunskap är makt”.

Kunskap är faktiskt makt. Den som kan sin historia kan förklara nuet och den som kan förklara nuet kan förklara morgondagen. Ynglingar som lyckats ta sig in på arbetsmarknaden idag är oftast lika osäker som den arbetslöse. Något som var främmande för en löntagare tidigare, men kan många ynglingar faktiskt förklara denna osäkerhet? Kan unga förstå varför marknaden inte efterfrågar dem och kan dessa ungdomar förstå att tanken om att alla ska kunna leva ett drägligt liv inte är för mycket begärt?

Jag tänker backa bandet till föreläsarens uttryck kring industrialismen. Det man måste se i sammanhanget är att när den moderna arbetarklassen kom till världen såg den inte ut som idag.  Fackföreningar, sjukförsäkringar och åtta timmar långa arbetsdagar fanns inte. I riksdag fanns inga partier eller politiker för knegaren och hon kunde inte väljas och inte heller rösta. Nej, ingenting har varit gratis för oss. Det har krävts demonstration, strejk, fackligt och politiskt arbete för att förbättra arbetarklassens ställning. Osäkerheten unga knegarsöner och -döttrar idag känner är symptom på att vår ställning som klass försvagats. Reallönen för knegare kom inte att förbättras av produktiviteten, det är en snedvriden åsikt, då man endast fokuserar på ekonomisk statistik och tack vare det missar man andra faktorer. Märk väl att även jag skrev ”faktorer” och gjorde människans arbete och kamp till något abstrakt  – något diffust.  Att göra människor och situationer till något abstrakt är ganska typiskt i den politiska debatten.

Nu menar jag inte att vi ska vara anti-intellektuella och sluta prata i termer och teorier, jag menar bara på hur förblindad man kan bli när nationalekonomen, historikern eller politikern svänger med termer. Hur kunskap faktiskt är makt och okunskap är svaghet.
För det är jobbigt att förhålla sig i den postmoderna världen där ”sanning är subjektivt”, för det är svårt att definiera sig som arbetarklass när klassamhället ”inte finns” och det är krångligt att förstå kampens betydelse när den ”inte behövs i Samförståndssverige”.

 Jag är lärarkandidat, och därav har jag ett intresse som arbetstagare av utbildningsväsendet, men jag är även socialist och har även därför ett intresse för arbetarklassens bildning. När borgerligheten tjatade om sina vetenskaper startade vi ABF för våra. När borgerligheten ljög i sina tidningar skapade vi våra egna. Men nu måste vi gå på defensiven och försvara skolan från nedskärningar, då vi tillhör den skara som är svagast i skolan, men vi måste även självbilda oss aktivt (där kommer ABF och studiecirklar in). Vi behöver både utbildning och bildning för att hela tiden kunna anfalla högern med både en teori och en praktik, då en klasskraft utan kunskap är en svag klasskraft.

Vi måste försvara skolan från nedskärningar, vi måste självbilda oss och vi måste hela tiden anfalla högerns analyser med våra egna.
Det är viktigt om vi ska få någon makt över vår vardag.

Comments
One Response to “Bildning och utbildning”
  1. Anonymson says:

    Bra skrivet!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: