Amerikaniseringen av Sverige

Var och en kan i Sverige idag göra en snabb studie av befolkningens matvanor genom att granska vad människor lägger upp på rullbandet i matvarubutikerna. Resultatet av en sådan kontroll visar på att vissa människor i stort enbart tycks köpa chips, läsk, snabbmat och skräp av liknande slag. Då blir det lätt att fundera kring frågeställningen ”äter människor verkligen inget annat än sådant?”. Givetvis finns det en del människor som verkar ha acceptabla matvanor, men antalet som inte har det förefaller vara oroväckande många. Vad som behövs är att stoppa amerikaniseringen av vårt samhälle och istället få befolkningen att anta en sund inställning till kost, hälsa och träning. USA är känt för att ”bryta ny terräng” när det gäller övervikt och resten av världen följer i deras fotspår. Följande illustration visar på andelen av befolkningen i de olika amerikanska delstaterna som lider av fetma (den allvarligare graden av övervikt):

 

 

Det är lätt att förstå vilka effekter fetman och övervikten för med sig: sämre hälsa, kortare livslängd, högre kostnader för sjukvård och för samhället i helhet. Trenden är naturligtvis nödvändig att bryta och de viktiga åtgärderna att implementera till en början är: fullständigt försäljningsstopp av mat som överstiger en viss fetthalt och istället styra matvarubutikernas utbud på ett sådant sätt att det som säljs ska vara så fettsnålt och proteinrikt som överhuvudtaget är möjligt, försäljningsstopp för tobaksvaror och alkohol samt att införa ett hälsovårdsprogram värt namnet. Alla former av avgifter bör slopas för barn- och ungdomsidrotten, avgifter som försämrar tillgången till god hälsa för många ungdomar i Sverige idag. Olika former av subventioner bör införas för att uppmuntra människor till att träna sina kroppar. De personer som trots förmåga vägrar att träna sina kroppar och hålla en god kost bör sättas under hård press så att de anammar en livsstil som stimulerar kroppen.

Vissa kvasivetenskapliga människor kan invända och hävda att en så kallad ”LCHF-kost”, dvs. att äta mycket fett, är bra för kroppen, att ett glas rött vin om dagen är bra för hjärtat eller liknande ovetenskapliga falsarier. De rättshaverister som förespråkar dessa teorier måste avslöjas som de bedragare de är så att de inte kan förleda en massa människor som egentligen önskar en bra hälsa, men istället förs bakom ljuset av vinklad forskning betalad av marknadens intressen. Tobaksindustrin, alkohollobbyn och de som lever på produktion och försäljning av skräpmat köper studier av olika ”forskare” som låter sig mutas och vinkla sina rapporter enligt dessas intressen. De kan ställa till med mycket skada och bör därför motbevisas och stoppas vartän de dyker upp. En annan invändning människor kan ha mot att förbättra folkhälsan är att de åtgärder som här har föreslagits om försäljningsstopp av ohälsosam mat kommer leda till att människor förlorar jobben i olika konfektyrfabriker och liknande och att ekonomin kommer skadas av att denna försäljning upphör. Det är riktigt att försäljningen kommer att upphöra och att de verkställande direktörerna för Marabou och Estrella kommer bli av med sina inkomster, men på det stora hela och i det långa loppet kommer samhällsekonomin att tjäna stort och sjukvården kommer avlastas väldigt mycket och kan istället fokusera på annat än att behandla skräpmatkonsumtionens bieffekter.

Vi kan se hur hälsoläget skiljer sig markant mellan de olika samhällsklasserna. Förmögna och välbärgade människor med arbeten utan tung fysisk ansträngning har både ork och möjlighet att träna sina kroppar på ett helt annat sätt än vad som är möjligt för många personer ur arbetarklassen, såsom situationen är idag. Vissa människor har förvisso möjlighet att träna på arbetstid, men även denna möjlighet är snedfördelad, exempelvis på det viset att enbart en fjärdedel av LO:s medlemmar får träna under arbetstid, medan siffran är det dubbla hos SACO:s medlemmar. En viktig åtgärd vore förstås att minska arbetstiden så att människor dels behöver slita ut sina kroppar mindre genom lönearbetet, dels att de får mer fritid och möjlighet att träna och vårda kroppen på ett sunt och friskt sätt, inte att anstränga kroppen på ett sätt som enbart sliter ner den.

Det system vi har idag gällande denna fråga ligger helt i borgarklassens intresse. De vill förstås förminska arbetarklassens förmåga att kämpa så mycket det är möjligt. Genom att bryta ner arbetarnas kroppar blir förstås detta också effekten. För att kunna kämpa för de politiska intressen som vår samhällsklass har, så är det viktigt att vi håller oss i så pass gott fysiskt skick som möjligt. Det är när man är i fysiskt vältränat skick som man har mest ork att bedriva klasskamp och kämpa för våra politiska intressen, Kapitalet har däremot andra intressen. De vill genom skräpmat, alkohol, narkotika och annat göra oss kampodugliga. De vill förstöra oss som människor, förstöra oss som kämpar och slå undan benen för våra möjligheter till kamp. Om vi förpassas till ohälsa och alkoholmissbruk så är vi helt oförmögna att kämpa. Detta är vad kapitalet vill. Genom att producera skräpmat till låga priser och dessutom tvinga människor till långa arbetsdagar så att de inte har tid att tillaga annat än skräpmat blir det denna typ av mat som många ur arbetarklassen äter. Därför bör den helt försvinna från vårt samhälle.

I åtminstone Sundsvall sattes för några år sedan upp klistermärken med en text i stil med ”skönhetsidealen skadar din hälsa och din omgivning”. Visst kan det på sätt och vis vara så, men på det stora hela ligger det i linje med dagens skönhetsideal att vara vältränad och ha en god hälsa, eftersom en god hälsa återspeglar sig i utseendet. Även om det finns avarter när det gäller dagens skönhetsideal kan de ändå till stor del vara nyttiga. Givetvis bör de som växer upp i samhället ha vältränade människor som ideal och därför bör sådana ideal ständigt visas upp i media och liknande. Det är inte i alla tider som skönhetsidealen har varit nyttiga, utan under exempelvis renässansen var det trendigt med övervikt, men om skönhetsidealen används på rätt sätt kan de användas för att förbättra folkhälsan. I kombination med att uppmuntra till ett positivt skönhetsideal bör stora satsningar genomföras på att bygga träningsfaciliteter av olika slag och gärna utöka skolidrotten till åtminstone tre-fyra gånger i veckan och från skolans sida göra vad man kan för att olika ungdomar ska hitta någon idrott eller träning som just de själva kan känna att de vill ägna sig åt.

Comments
5 Responses to “Amerikaniseringen av Sverige”
 1. rackthe says:

  Ledsen men kommer du med såna här påståenden och till och med nämner vetenskap själv så vill jag se lite källor på att just fettrik föda är dåligt. Nu ser det bara obildat och ogrundat ut. Var hittar du att just fettrik mat gör dig fet? Det är otroligt väletablerat att det är kaloriöverskott som leder till övervikt.
  Är nötter onyttiga? de flesta innehåller >40% fett.

  Ser fram emot svar!

 2. Sebbe says:

  “fullständigt försäljningsstopp av mat som överstiger en viss fetthalt och istället styra matvarubutikernas utbud på ett sådant sätt att det som säljs ska vara så fettsnålt och proteinrikt som överhuvudtaget är möjligt, försäljningsstopp för tobaksvaror och alkohol”

  “De personer som trots förmåga vägrar att träna sina kroppar och hålla en god kost bör sättas under hård press så att de anammar en livsstil som stimulerar kroppen.”

  “Kapitalet har däremot andra intressen. De vill genom skräpmat, alkohol, narkotika och annat göra oss kampodugliga.”

  Var det inte livstilsvänsterismen man ville komma bort ifrån? Det här är ju så verklighetsfrånvänt att jag inte vet vad jag ska säga. Visst, artikeln har en del poänger och bra förslag men denna typ av moraliserande och gapande efter någon ny typ av supermänniskor i arbetarklassens tjänst har jag hört många gånger förut och jag är trött på det.

  • vanderlubbe says:

   Givetvis ligger det i arbetarklassens intresse att människor har så god hälsa som möjligt. Om jag inte hade haft den uppfattningen hade jag inte kunnat vara socialist överhuvudtaget. För att hälsan ska vara så god som möjligt krävs givetvis en hälsosam livsstil. Skräpmat, alkohol och tobak är inte gynnsamt för hälsan och har därför ingenting i det socialistiska samhället att göra. Fysisk träning är bra för hälsan och bör därför uppmuntras till så mycket det är möjligt.

 3. Oz says:

  Absolut lysande artikel!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: