Författare sökes till socialistisk tankesmedja

Är du less på socialdemokratiskt förfall, tramsiga vänsterpartister, en försvagad arbetarrörelse och en urholkad arbetaridentitet? Vill du friska upp debatten inom “vänstern” från en underifrånperspektiv? Saknar du utrymme för att hålla arbetarhistoria vid liv? Vill du sprida klassmedveten kultur? Är du less på att det som benämns som “vänsterpolitik” känns för liberalt, svagt och paradoxalt? Känner du att en tradition av arbetarkamp måste föras vidare, att “tyckandet” inte räcker till?

Är du trött på att bli bemästrad av proffstyckare? Har du fått nog av att se klassperspektivet i “vänsterrörelsen” försvinna? Känner du att “klasskampvänstern” aldrig kommer få ett utrymme att föra sin talan på, att det finns nya perspektiv att presentera? Känner du att nivån är för hårt hållen, att det kontroversiella och radikala strypts och ersatts med floskler? Känns det som om de postmodernistiska synsätten inte räcker till, att praktiken förbises? Suckar du också djupt när du hör “vänsterpolitiker” prata och föredrar diskussionerna på fikarasten istället för en “välmenande elits” åsikter?

Känner du att landsbygden förbises av storstadsperspektivten? Känner du att bara döda fiskar flyter med strömmen? Vill du prata klass, identitet, historia och nya vägar för att nå våra mål? Är du trött på en “antirasistisk” vänster som bara förlitar sig på liberala argument? Anser du att allt bara inte är “sossarnas fel” utan att problematiken är djupare än så till varför arbetarrörelsen och socialismen har svårt att få kraft? Är du trött på att förväxlas med liberaler? Saknas de ekonomiska analyserna? Hur ser dagens arbetarklass ut, hur organiseras den och hur går vi från protester och demonstrationer till aktioner och segrar?

Vill du göra din röst hörd, vill du påverka, vill du vara med att forma en ny vital arbetarrörelse?  Vill du vara med att utveckla en riktig opposition? Är du trött på att stå vid sidan av, att vara röstboskap, är det inte dags att prata Klass, Makt och Kapital igen? Är det inte dags att vinna igen?

Är du trött på att stå under en sliten fana?

Hör av dig!

Skicka in kontaktuppgifter så kommer redaktionen höra av sig inom kort!


Comments are closed.

%d bloggers like this: